Ännu en kul jaktskyttedag i Skåne

tisdag, 12 oktober 2010
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne arrangerar årligen ett antal skytteaktiviteter. En ambition som vi har är att utbilda skytteinstruktörer till länets jaktskyttebanor som kan hjälpa oerfarna skyttar att förbättra sitt skytte. En annan ambition är att ge våra banor exempel på jägaranpassade och roliga skytteövningar som lockar fler till att träna och förbättra sitt jaktskytte.

Sövdeborgs jaktskyttebana som är en av länets provbanor vid jägarexamensprov stod som värd för en av dessa aktiviteter ”Roligare jaktskytte” 26 september.

En av dagens kursdeltagare Anders Löfberg redovisar nedan sina intryck av dagen:

Klockan 9 på söndags morgonen samlades ett antal jägare och skyttar för att förkovra sig i jaktskyttets ädla konst på Sövdeborgs Jaktskyttebana. ”Skyttegänget” hade mycket varierande bakgrund erfarna skyttar, nybörjare och ännu mer nybörjare samt ett antal instruktörer.

Vi delades direkt in i två grupper, en som började med kulskytte och en som började med hagelskytte. När halva tiden hade gått var det dags för en lunch på ”Nya Spången”, dvs. klubbens temporära lunchrestaurang. Efter lunchen bytte vi sedan till den andra disciplinen.

Instruktörerna vid kulskyttet ville att vi skulle göra en jämförelse mellan skjutresultatet vid skytte mot stillastående djur med det mot djur som kommer springande i full karriär. Vi diskuterade också och provade åtgärder för att minimera skadeskjutningar. En viktig sak är att kontrollera att kulvapnet passar till skytten. Detta blir mer och mer viktigt då jakten har förändrats i de skånska skogarna och kulvapnet används mera flitigt idag än förr.

Instruktörerna för hagelskyttet ville också att vi skulle testa hur man kan minska risken att skadskjutna djur finns kvar i skogen efter en jakt. En hagelbössa har oftast två skott att använda före omladdning, men vi övar sällan på att avlossa det andra skottet, på samma objekt, om det första inte var bra nog. Att avlossa detta andra skott var en av övningarna på hagelskyttestationen.

Vi testade också vapentillpassning på denna station. Flera av deltagarna upptäckte att man kunde förbättra sin anläggning med en enkel ”kamförhöjare”.

Jag tycker att dagens skytteövningar var väldigt bra och nyttiga för mig och de instruktörer som hjälpte till var både intresserade och kunniga. Som jägare borde det finnas ett stort intresse för denna typ av övningar eftersom man verkligen förbättrar sitt jaktskytte och därmed minskar risken för skadskjutningar.

Avslutningsvis ett stort tack till instruktörer och medskyttar, som alla såg till att dagen blev givande.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.