Dvärgbandmask i södra Sverige

torsdag, 17 februari 2011
Av: Uno

Södra Sverige har drabbats av landets första dokumenterade fall av dvärgbandmask. Jägareförbundet nationellt har därför tillsammans med SVA planerat för insamling av rävar och skickat ut en allmän information om insamlingsplanerna.

Det är viktigt att vi hjälps åt med insamlandet. Här kommer en konkret plan för Skåne.

Insamlingen av rävar kommer att ske med två intensiteter. I fyra län, Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland vill man ha in så många rävar som möjligt. Vi har enats om målsättningen minst 10 rävar/kommun. Kan vi samla in fler är det bra men det är viktigare med ”täckning” än en stor mängd från enskilda delar av länen. Detta innebär att trycket på våra anställda och förtroendevalda blir stort i dessa län och vi får nog alla ha visst överseende med att vi måste fokusera på mask ett par veckor nu medan det fortfarande är jakttid. Får vi inte in tillräckligt med rävar kan det bli aktuellt med förlängning av jakttiden men i dagsläget försöker vi samla så mycket som möjligt under ordinarie jakt.

Kartonger: För själva insamlingen är kartonger beställda från SVA´s orderavdelning. De skickar ut kartonger till alla Jägareförbundets kontor. Antalet är baserat på hur många kretsar och kommuner som betjänas från respektive kontor. I kartongerna får man packa maximalt 20 kilo. 

Insamling av rävar: Vid Jägareförbundet Skånes styrelsemöte 23 februari kommer varje styrelseledamot att få med sig hem emballage till sin krets. Bifogat finns ett brev från SVA till jägarna, innan detta skickas bör det klaras ut hur insamlingen i just din krets samordnas. SVA har i dagsläget inte resurser att tala med alla enskilda jägare utan vill att vi så långt som möjligt samordnar jägarnas inskick via vår organisation.

Förteckning över ledamöter som du kan kontakta om emballage för inskick av rävar – här.

Läs också ”Jägarna gör en stor insats genom att samla in rävar för dvärgbandmaskstest – här:

På Jägareförbundets hemsida finns en samlad infosida för allt som rör rävens dvärgbandmask:

http://www.jagareforbundet.se/Viltet/Ravens-dvargbandmask/

Jägarna bör avmaska sina hundar om de jagat i ”smittade” områden under hösten:

http://www.jagareforbundet.se/Viltet/Ravens-dvargbandmask/Jagat-i-Vastra-Gotaland-Avmaska-din-hund/

SVA brev till jägarna – här.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.