Öresundsråd med tema mårdhund

torsdag, 7 april 2011
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne har sedan ett antal år etablerat ett samarbete med våra vänner på andra sidan sundet, Danmarks Jaegerforbund.

Vi träffas årligen under en weekend vartannat år i Sverige och Danmark för att diskutera kring ett aktuellt tema.

Årets träff genomfördes 1-2 april på Hovs Hallar i norra Skåne. Temat var mårdhund.

Uno Strand, Lars-Henning Strand, Klas Månsson och Fredrik Jönsson representerade Jägareförbundet och Nils Karlsson och Göran Frisk länsstyrelsen i Skåne. Från Danmark deltog jaktvårdskonsulent Fritz Heje-Hansen, Arne Holten och Kirsten Skovby.

Mårdhunden, eller som den egentligen bör benämnas ”den asiatiska vattenräven”, är på väg att bli ett stort problem i norra Sverige genom invandring från Finland. Jägareförbundet har för att tackla problemet tillsatt en speciell projektgrupp – mårdhundsprojektet – med uppgift att hitta lösningar för att stoppa och bekämpa mårdhundens utbredning.

Anledningen är att mårdhunden är ett s k ”invasivt djur”, som inte har en plats i den svenska faunan. Mårdhunden har en mycket stor reproduktionsförmåga, 100 mårdhundar år ett kan resultera i 130 000 år fem. Mårdhunden är allätare, vilket innebär att stammens storlek inte med automatik regleras av tillgången på bytesdjur. Den är också smittobärare av ett antal livshotande sjukdomar (rabies, trikiner, dvärgbandmask). Naturliga fiender är lodjur, berguv, havs- och kungsörn. I Finland där mårdhunden är rikligt utbredd dödas årligen nästan en miljon mårdhundar, hälften genom vardera jakt och trafiken (viltolyckor).

Hur berör då detta oss i Skåne och Danmark? Jo, man har sedan ett par år konstaterat invandring av mårdhund till Danmark via Tyskland.

Biotopen och klimatet i söder gynnar mårddhundens utbredning.Spridningen kommer sannolikt att bli mer explosiv om den får chans att utbreda sig här nere.

Danmark Jaegerforbund har på motsvarande sätt som vi i Sverige insett faran och har gjort upp en insatsplan mot mårdhund i Danmark. Samarbete har också etablerats mellan Sverige och Danmark på nationell nivå.

Från länsstyrelsen i Skåne ingår Nils Karlsson och Göran Frisk i det svenska mårdhundsprojektet. Informationen ovan är hämtad från deras redovisningar. Fritz Hansen redovisade på motsvarande sätt axplock från den danska insatsplanen.

En effektiv metod när det gäller att hitta och sedan bekämpa mårdhund är att fånga ett djur, sterilisera det, avmaska det och förse det med gps-halsband. Djuret har en fenomenal förmåga att hitta artfränder och dessa kan då spåras med hjälp av det märkta djurets sändare och bekämpas.

Vad kom vi då fram till när det gäller mårdhunden och oss här i söder. Jo, att de EU-resurser som disponeras för att förhindra utbredningen i bör kraftsamlas vid tysk-danska gränsen i syfte att förhindra ytterligare invandring till Danmark och vidarespridning till Sverige.

På agendan fanns även ömsidig information i viktiga övergripande frågor med bäring på jakt och viltvård.

Förslag framkom t ex på samarbete gällande viltmat och när det gäller förvaltning av fältvilt.

I anslutning till årets möte hade den stolte ”värden på stället”, Klas Månsson arrangerat ett studiebesök via båt kring Hallands Väderö i syfte att studera knubbsälar. Oturligt nog lägrade sig en tät dimma över nejden när det var dags för båtutflykten. Vi lyckade dock under färden ”få pejl på” 24 knubbsälar som vilade ut på ett par ensliga skär.

Ett axplock bilder från årets Öresundsråd nedan:

 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.