Upprop från Mörner om avskjutningsrapportering

lördag, 16 april 2011
Av: Uno

Att veta hur mycket vilt som finns är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna jaga och beskatta viltstammarna på ett klokt sätt. Det är självklart med denna viltövervakning och avskjutningsstatistik när det gäller älg och stora rovdjur, men är faktiskt lika tillämpbart på allt annat vilt.

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 haft Statens uppdrag och förtroende att arbeta med viltövervakning, bland annat genom att årligen samla in avksjutningsstatistik. Detta arbete har resulterat i att Sverige idag har en jaktstatistik som få andra länder i Europa kommer i närheten av. Kunskap som bidrar till en god viltförvaltning. Jägareförbundet satsar nu framåt för att förbättra kvaliteten på den nuvarande statistiken och få så många som möjligt att rapportera sin avskjutning, direkt i Viltdata.se.

Målet den närmaste tiden som förbundsstyrelsen har satt upp gäller att minst 30% av arealen i varje jaktvårdskrets skall rapportera sin avskjutning. För att vi skall nå detta mål gäller det att alla delar i organisationen jobbar med detta och att vi förtroendevalda föregår med gott exempel och ser till att våra jaktlag rapporterar.

Vi har skapat en ny viltövervakningsgrupp med tre länsordföranden och ansvariga tjänstemän som under året skall arbeta med uppdraget. Vår ambition är att utveckla och förbättra vår verksamhet och i dagarna kommer mer information i Svensk Jakt Nyheter.

Om inte vi klarar av att förbättra avskjutningsrapporteringen riskerar vi att någon annan än Förbundet får uppdraget att göra det. Vi kommer då få betala detta med kraftigt höjda jaktkortsavgifter och dessutom tvingas alla enskilda jaktkortslösare att rapportera. Det innebär dessutom att Jägareförbundet inte sitter med kunskapen och informationen om jakten och viltet, utan någon annan gör det istället. Vi kommer också att tappa inflytande på detta sätt.

Vi vet att en bra rapportering är beroende av engagerade förtroendevalda. Väldigt många gör ett oerhört bra arbete, men för att nå en hög kvalitet behöver vi bra information från alla våra jaktvårdskretsar. Så kavla upp ärmarna och ta ett stort tag och hjälp till att förbättra avksjutningsrapporteringen.

Bästa Jakthälsningar

Torsten Mörner                       Torbjörn Larsson

Förbundsordförande              Ordförande i Viltövervakningsgruppen

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.