Andjakterna på Agusa är mycket uppskattade

söndag, 6 november 2011
Av: Uno

 

Agusa vilthägn ägs av Sveaskog men arrenderas sedan ca fem år tillbaka av Svenska Jägareförbundet i syfte att sprida kunskap om vildsvin och vildsvinsförvaltning. I hägnet genomförs en- och en halvdagsutbildningar där man får lära sig allt som är värt att veta om detta spännande högvilt av den mycket initierade ”allvetaren i ämnet” Jöns-Lennart Andersson. En helt ”ny grej” i hägnet är att man nu också har möjlighet att träna och testa sina hundar i vildsvinskontakt.

Inom hägnet finns två större öppna vatten den s k Svansjön och våtmarken söder stora parkeringsplatsen. Jägareförbundet Skåne har fått tillåtelse att sätta ut ca 350 änder i dessa båda viltvatten och genomför årligen utbildningar med andjakt och apporteringsträning under fem hösteftermiddagar/kvällar.

Årets andjakter har gästats av totalt 53 nya andjägare och har gett 38 hundekipage möjlighet att träna sina apporterande hundar. ”Våra kunder” har genomgående varit mycket nöjda med jakterna. De flesta inser efter genomförd jakt betydelsen och vikten av att träna mer hagelskytte och att det där med avståndsbedömning på flygande vilt är en grej som man aldrig blir fullutbildad på. Jakterna genomförs dels som uppflogsjakt  under hyfsade ljusförhållanden och dels som skymningsjakt på sträckänder. Det snåla ljuset under skymningsjakten gör sitt till för att hålla nere träffprocenten. Säkerheten i samband med jakt är mycket viktig. Det är ju vapen och skarp ammunition som hanteras. Ljusförhållandena under andjakt gör att det är extra viktigt att beakta gällande säkerhetsföreskrifter. Det är glädjande att konstatera att alla årets kursdeltagare skött sig och visat stort ansvarstagande.

Utbildningsjakterna med målgruppen nya jägare gör att extra uppmärksamhet måste ägnas åt resurser för apportering/eftersök av skadade änder. Vi erbjuder oerfarna ekipage möjlighet att träna sina hundar i samband med jakterna, men måste självfallet se till att vi också har erfarna och vältränade ekipage på plats för att ”efterstäda” och se till att inga skadade fåglar finns kvar efter genomförd jakt.

Årets andjakter är nu avslutade. Den jakt som varit utannonserad till 23 november har vi avlyst på grund av trytande andtillgång.

Vi kommer att upprepa det ”vinnande konceptet” med andjakter nästa höst. Välkommen att anmäla dig då om du är intresserad. Tider mm kommer att läggas in på hemsidans kalendarium kring årsskiftet.

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.