Jägareförbundet Skåne antog förbundets förslag till gemensam årsavgift

fredag, 23 mars 2012
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne genomförde sin årsstämma i Eslövs medborgarhus 20 mars.

Förbundsordföranden Torsten Mörner tjänstgjorde som mötesordförande. Den nye generalsekreteraren Bo Sköld informerade  inledningsvis om aktuella viktiga frågor inom jägareförbundet.

Sex förtjänsttecken i Silver utdelades till: Nils Sjöholm Österlens jvk, Bo Olsson Sydskånes jvk, Sture Persson Göinge jvk, Willy Berndtsson Norra Åsbo jvk samt Lars Pålsson och Lars Ohlsson Lundabygdens jvk.

Den traditionella storktavlan till årets viltvattennvårdare gick till Broby/Olastorp inom Ö Göinge kommun.

Lundabygdens jvk tilldelades diplom och stipendium från Wallenbergska fonden.

Skånes årsstämma röstade enhälligt JA till förbundsstyrelsens förslag om enhetlig årsavgift, vilket om beslutet tas av förbundsårsstämman innebär att Skåne kommer att få mer resurser att planera verksamhet för under kommande år.

Nedan redovisas ett referat från stämman signerat av Olle Nilsson.

JÄGAREFÖRBUNDET SKÅNES ÅRSMÖTE.

Jägareförbundet Skåne höll nyligen sitt årsmöte på Medborgarhuset i Eslöv. Efter välkomsthälsning av ordföranden Bernt Nilsson informerade nye general-sekreteraren Bo Sköld om bl a pågående visionsarbete. Därefter redovisade förbundsstyrelsens ordförande Torsten Mörner stora och aktuella frågor inom förbundet. Ulf Carlsson, länsförbundet Halland, talade sig sedan varm för en gemensam medlemsavgift utifrån mer eller mindre tunga argument.

Efter en kort paus vidtog sedan de egentliga stämmoförhandlingarna som på ett snabbt och förtjänstfullt sätt leddes av Torsten Mörner. Inga kontroversiella frågor förelåg och samtliga val kunde genomföras utan voteringar, efter ett av valberedningen gediget utfört arbete. Under punkten övriga frågor redovisade vice ordföranden Uno Strand det omfattande arbete länsföreningen genomfört under verksamhetsåret samt jämväl vad som komma skall. Ungdomsrekrytering och medlemsutveckling är tunga frågor att arbeta med. Torsten Mörner instämde

till fullo i detta.

Härefter följde de traditionella utdelningarna av utmärkelser, och avtackning av avgående ledamöter, personal och Eslöv-Svalövs jaktvårds-krets, som åter på ett föredömligt sätt stod som värd för stämman.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.