Nya viltundersökare utbildade på Eriksberg

tisdag, 1 maj 2012
Av: Uno

I naturskön omgivning på Eriksbergs gods utanför Karlshamn med vackert renoverade byggnader och vilt in på knutarna hade jägareförbunden i Skåne och Blekinge den 29 april anordnat utbildning för blivande viltundersökare. Vi var 30 man från de båda landskapen som samlats för att få grundläggande kunskaper om viltbesiktning av Eriksbergs VD och viltansvarige Per Arne Ohlsson biträdd av Eriksbergs viltbesiktnings- och djurparksveterinär Lars Lannek.

Allt kött från vilt som skall försäljas till allmänheten måste först undersökas och godkännas vid en vilthanteringsanläggning med en besiktningsveterinär för dessa uppgifter. Vilthanteringsanläggning är en godkänd livsmedelslokal med omfattande egenkontroll och hög livsmedelshygien. Den som lämnar vilt till en sådan anläggning måste som regel lämna hela djuret med huvud och alla inälvor. För att i någon mån förenkla hanteringen – framför allt att slippa leverera huvud och inälvor från vilt – utbildas numera särskilda viltundersökare (VU).

Som viltundersökare skall man kunna göra en första undersökning av skjutet vilt för att konstatera om djurkroppen uppvisar tecken på något onormalt in- eller utvändigt. Om så inte är fallet skall VU skriva ett intyg som bekräftar detta förhållande eller i motsatt fall ange varför intyg inte har kunnat utfärdas. Dessa intyg skall medföras till den vilthanteringsanläggning dit djurkroppen lämnas för vidare hantering på sin väg till konsument som livsmedel. Om djurkroppen konstateras vara normal behövs inte beroende på djurslag huvud, de röda organ (hjärta , lungor, lever, mjälte och njurar ) och de gröna organ ( mag- och tarmkanal ) medföras . Detta underlättar för såväl den som vill sälja viltkött som vilthanteringsanläggningen.

Tanken är att VU skall finnas hos jaktlag och andra som avyttrar vilt till allmänheten för konsumtion . I ett inledningsskede registreras godkända VU hos Jägareförbundet. Denna lista finns tillgänglig för vilthanteringsanläggningar.

I utbildningen på Eriksberg ingick en grundlig teoretisk genomgång av omhändertagande av och hygien kring hantering av vilt, olika djursjukdomar, avvikande beteenden hos djur som kan avslöja sjukdomar liksom aktuell lagstiftning. Dessa avsnitt svarade Per Arne Olsson för. En nyligen skjuten kalv av dovvilt passades efter konstens alla regler och de olika inre organen, dess funktion och normala utseende presenterades och kommenterades av veterinär Lars Lannek.

Frågorna och inläggen var många från oss intresserade kursdeltagare. Vi lämnade Eriksberg med nya kunskaper och erfarenheter som kommer väl till pass såväl i det egna jaktlaget som då vi anlitas som viltundersökare.

Cai Inge Holm

Bildgalleri:

. Bilder:Staffan Ottosson, Karlskrona.

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.