Förbundsordföranden Björn Sprängare gästade JF Skånes årsstämma

söndag, 7 april 2013
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne genomförde sin årsstämma på i Eslöv 2 april.

Stämman gästades i år av vår nye förbundsordförande Björn Sprängare. Förbundsordföranden begränsade sin framställning till fyra viktiga sakfrågor: rovdjurspolitiken, jägareförbundets medlemstapp, ekonomin och den pågående jaktlagsutredningen.

Vargfrågan är infekterad och det är svårt att få till stånd en saklig debatt, vilket gör det svårt att komma till en accepterad varaktig lösning. Detta får till följd att människor i de utsatta områden blir desperata och provoceras mot att ta lagen i egna händer – olaga jakt. Finns det då någon ljusning i denna infekterade fråga? Ja – förhoppningen är att man skall få upp ögonen hos svenska folket genom att kraftsamla till att belysa de mycket omfattande ekonomiska och psykosociala konsekvenserna av vår nuvarande rovdjurspolitik.

Medlemstappet är stort – 30 000 st från 2008-2013 och får stora ekonomiska konsekvenser för Jägareförbundet. Jägare som av åldersskäl slutar ersätts inte fullt ut av ungdomar. Detta trots att antalet som tar jägarexamen ökar. Vi måste bli bättre på att informera om varför det är så viktigt att vara medlem i vårt förbund bl a det förhållandet att ju fler vi är desto större påverkan kan vi utöva på beslutsfattare i samhället.

Jaktlagsutrednngen. Utredare har träffat representanter för Jägareförbundet, bl a vår nye riksjaktkonsulent Daniel Ligné. Intrycket är att utredaren har stor respekt för våra argument och att han inser att vi jägare är de som har den största kunskapen om viltet och viltvården. Ingen annan organisation har motsvarande kunskaper och möjlighet att ersätta Jägareförbundet. När det gäller våra viltstammar så kan man konstatera att samtliga har ökat i omfattning sedan 1950. Detta är ett gott betyg åt vår viltförvaltning, som i allt väsentligt genomförs med frivilliga insatser. Vi jägare är utbildade (jägarexamen) och har stor erfarenhet av djur och natur och vet hur jakt och viltvård skall bedrivas. Vi är medvetna om och måste kunna leva upp till att krav ställs på oss att tillämpa god jaktetik. Jakten är  en viktig del av den svenska kulturen. Det är viktigt att detta kommer till uttryck i jaktlagstiftningen.

Årsmötesförhandlingarna leddes förtjänstfullt av regionrådet Rickard Larsson och gick därför snabbt och utan problem.

Motioner hade inkommit om länets NVR-verksamhet – utbildning av rovdjursekipage kommer att inplaneras till nästa år. Motioner om inrättande av fältviltsråd, om återinrättande av gratis medlemskap ett år för de som köper ”jägarboxen” och om klarläggande av reglerna för jakttidsmotioner/skrivelser tillstyrktes för vidarebefordran till förbundsstämman. En motion om reducering/sammanslagning av länets jaktvårdskretsar fick styrelsen i uppgift att hantera inför kommande år stämma.

Stipendiet ur Wallenbergska fonden tilldelades Göinge jaktvårdskrets. Öveds fideikommiss tilldelades utmärkelsen Årets viltvattenvårdare.

Ulf Ottosson och Jörgen Johansson belönades med Jägareförbundets förtjänsttecken i silver.

Bildgalleri:

 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.