Barbro Börjesson kommer till Skåne 12-15 juni för föreläsning och inofficiell mentaltest av hundar.

tisdag, 22 april 2014
Av: Uno

 Mentaltest P-O, Malena och Barbro

Barbro Börjesson är en erkänt skicklig mentaltestdomare, instruktör och föreläsare, Hon blev känd for den stora allmänheten

när hon i TV-programmet Go ’kväll visade att hon på bara några timmar kunde förändra en hunds beteende.

Hennes hängivna intresse for hundar och människor har lett till en enastående kunskap om relationer mellan hund och människa.

Mentalkunskap är nyckeln till att förstå hunden bättre. När vi har den nyckeln ökar möjligheterna for oss hundägare att hantera och nyttja hunden på bästa sätt.

Vi lägger ett pussel. Uppsättningen av en hunds olika anlagsvärden for dess egenskaper kan liknas vid ett pussel som i ett färdigt skick skall visa ett speciellt motiv.

Så här går ett mentaltest till. Hunden ställs på en testbana inför ett antal (10 st) testsituationer, som är konstruerade så att hundarna har möjlighet att engagera sig med sina individuella känsloyttringar och med olika typer av arbetslust. Retningarna är av flera olika typer, skall vara nya for hunden och vara av successivt stegrad svårighetsgrad. Hundens

beteenden skall stämma, ”följa en röd tråd”, genom hela testet.

Testbanan innehåller tre olika skeden med vardera tre retningssituationer. Första delen skall ge hunden möjlighet att uppleva enbart positiva engagemang utan stress och oro. Andra delen bjuder på överraskningar i syfte att kontrollera hundens analys- och initiativförmåga, Man prövar här förmågan till koncentration, att övervinna rädsla samt graden av nyfikenhet. Den tredje delen testar också koncentrationsformåga och nyfikenhet – men här inbjuds hunden både till social kamp och ges möjlighet att visa försvarslust.

Testet avslutas med ett skottfasthetsprov. Man vet idag att hundars benägenhet att reagera på skott inte är beroende av andra mentala egenskaper.

Inofficiellt prov. Att låta testa en hund inofficiellt är praktiskt möjligt att göra vid vilken ålder som helst. Domaren kan då, till skillnad från vid officiella prov, anpassa retningssituationerna och ge exempelvis mindre retningar om hunden är så ung att den ännu inte utvecklat sitt självförtroende och mod.

Det ställs extra stora krav på den som skall bedöma en unghund, men det ger samtidigt hundägaren möjlighet att få veta sin hunds for- och nackdelar medan den fortfarande är i påverkbar ålder.

För ägare till jakthundar kan en inofficiell test vara till särskilt stor hjälp. Jakthundar arbetar ju ofta på långt avstånd från föraren och i många fall helt självständigt. Jakten ställer stora krav på en hunds uthållighet och koncentrationsförmåga, samtidigt som den måste vara villig att samarbeta. Ett mentaltest kan berätta mycket om forutsättningarna for det kommande

arbetet. Barbro använder testet till att for ägaren tydligt visa och förklara varför hunden beter sig som den gör. Detta gör att ägaren lättare forstår hennes dressyrråd.

Tider m m for föreläsning och inofficiella mentaltester framgår av separata annonser – eller läs här.

/Uno Strand

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.