Politiker på Jakt- och Fiskemässan

tisdag, 2 september 2014
Av: admin

Bosjokloster-politikermoteKort före årets Jakt- och Fiskemässa på Bosjökloster blev vi i Jägareförbundet Skåne kontaktade av en riksdagsledamot, som spontant och på eget initiativ ville träffa oss jägare för att dryfta våra frågeställningar inför valet i höst. Det välkomnade vi, så den 31/8 träffade Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) en liten delegation från Jägareförbundet Skåne, bestående av Louise Gårdefalk (länsjaktsvårdskonsulent), Cai-Inge Holm, Jan B Tullberg och undertecknad (samtliga engagerade i Jägareförbundet Skåne). Ann-Charlotte, som i riksdagen bl.a. har arbetat med beredning av landsbygdsrelaterade motioner från Skåne, deltog vid politikerträffen under förra årets Bosjöklostermässa, men ville veta mera om jakt och vad vi jägare tycker. Över en kopp kaffe fick vi inledningsvis veta lite mera om var Ann-Charlotte står i jaktrelaterade frågor:

 

Jakten är ofta debatterad, ibland ifrågasatt. Men faktum är att hela 87 % av den svenska befolkningen accepterar jakt och ser den som något positivt. Hur ser du och ditt parti på detta?

–          Jakten och jägarna är en positiv och naturlig del av samhället.

 

Hur ser du att man kunde främja intresset för jakt och är det överhuvudtaget som politiker ska befatta sig med?

–          Jakten ingår i ett helhetsperspektiv på naturen och är en del av en hållbar näringskedja. Det är en naturlig del av samhället, men kanske inte i alla avseenden en politikerfråga. Det svåra för nyblivna jägare är att komma med i jaktliga sammanhang. Här har Jägareförbundet en viktig roll.

 

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 det s.k. allmänna uppdraget. Pengarna kommer från jägarna själva och omfördelas av staten. I utbyte erhåller staten jägarnas arbetskraft. Hur ser ni på det allmänna uppdraget och ska det även i framtiden ligga hos jägareförbundet?

–          Det fungerar bra o finns ingen anledning att ändra på det.

 

Hur har turerna kring bidragen till Naturskyddsföreningen påverkat förtroendet för Naturvårdsverket som jaktmyndighet.

–          Detta är ett problem.

 

Förra året antogs den nya rovdjursförvaltningen där en viktig faktor har varit en ökad regionalisering, det vill säga att regionerna själva fått bestämma i större utsträckning. Hur tycker ni att den fungerar?

–          Rovdjuren ska i huvudsak förvaltas lokalt, övergripande har vi ett riksdagsbeslut att luta oss mot.

 

Vildsvinsstammen ökar och det ställs krav på att jägarna ska jaga mer. Jaktlagsutredningen har även föreslagit att utfodring ska begränsas och att det ska bli lättare att använda åtelkameror. Samtidigt är det fortfarande förbjudet för jägare att ge bort eller sälja vildsvinskött som inte passerat en vilthanteringsanläggning. Anläggningarna ligger ofta en bra bit bort från jaktmarken och många jägare drar sig för transporten. Hur ställer du dig till att tillåta småskalig försäljning av vildsvinskött direkt från jägare till konsument, under förutsättning att man kan uppvisa att köttet är testat och fritt från trikiner?

–          Jag tycker det låter som en smart förkortning av en lång kedja under förutsättning att säkerheten fastställs.

 

Funktionshindrade jägare har idag en svår situation där det krävs ett flertal tillstånd, begränsade både i tid och rum, för att kunna jaga från t.ex. fyrhjuling. Medan man kan få ett p-tillstånd som gäller i hela landet, så gäller helt andra principer för jägare. Hur har du tänkt ta dig an detta?

–          Intressant fråga, som jag behöver sätta mig in i mera för att ge ett bra svar. Det borde absolut kunna utvecklas.

 

Är du för en översyn av fågel- och art- och habitatdirektiven?

–          Absolut!

 

Någonstans där tippade frågeställandet över från oss till Ann-Charlotte, som hade många jaktrelaterade frågor till oss. Baserat på hennes egen erfarenhet fick vi också med oss ett förslag: Kanske skulle vi inom Jägareförbundet på förfrågan kunna bistå allmänheten med kontaktuppgifter till kommunjägare? Vi lovade att komma med ett svar. Det fick avrunda vårt möte och vi tackade Ann-Charlotte för ett trevligt samtal.

Det är glädjande att en riksdagspolitiker spontant velat träffa oss jägare under årets Bosjöklostermässa, men det är samtidigt skrämmande att Ann-Charlotte är ensam om detta.

Så därför uppmanar jag alla skånska jägare att läsa det senaste numret av Svensk Jakt, göra Jägareförbundets valkompass, men framför allt, att rösta klokt den 14 september.

 

Håkan Palm

6 Comments to Politiker på Jakt- och Fiskemässan

Trackbacks

  1. Per-Åke Hellström
  2. Håkan Palm
  3. Caroline Paulsson
  4. Tonie Hardegård
  5. Jarl Holmberg
  6. Per-Ola Engerup

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.