Hjälp till med att samla in rävspillning för att se om dvärgbandmask finns i din hembygd!!

onsdag, 8 oktober 2014
Av: Uno

Finns dvärgbandmasken i din hembygd?

Hjälp oss samla in rävspillning för analys hos Statens veterinärmedicinska anstalt för att undersöka förekomsten av dvärgbandmask.

Med en liten arbetsinsats kan vi jägare hjälpas åt och samla in rävspillning när vi är ute i skog och mark.
I början av september fann man dvärgbandmask i en rävspillning strax norr om Växjö.

Vänligen läs instruktionerna i filen och hör av dig till Louise Gårdefalk på Svenska Jägareförbundet om du behöver insamlings-kit för att skicka spillningen i till SVA. Du når Louise på tel. 044- 12 93 45, 070-241 08 47 alt. e-mail louise.gardefalk@jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet och SVA tackar för din insats!

 

Fakta om rävens dvärgbandmask:

Rävens dvärgbandmask är en parasit som utnyttjar hunddjur som slutvärd. Masken reproducerar sig i hunddjurens tarm, och parasitäggen kommer ut med avföringen. Äggen sprids sedan till smågnagare som är mellanvärdar, och utvecklas där till larver. Hunddjuren smittas genom att äta smågnagarna och parasitens livscykel är därmed sluten. Hunddjuren drabbas inte av några sjukdomssymptom, men hos mellanvärdarna angriper däremot larverna olika organ.
I mycket sällsynta fall kan människor smittas, genom att man får i sig parasitägg som utvecklas till larver. Typiskt angriper dessa levern, men det tar normalt 5-15 år efter att man smittats innan man får symptom. Utgången kan då vara dödlig. Rävens dvärgbandmask anses för människor vara den allvarligaste parasiten som förekommer i Europa, även om det bara är ungefär 1 på 400 000 som drabbas där parasiten är vanlig på kontinenten.

rävspillningsinsamling 2014 blankett

 

Nerladdningsbara filer

rävspillningsinsamling 2014 blankett
Rubrik: rävspillningsinsamling 2014 blankett (0 click)
Rubrik:
Filename: ravspillningsinsamling-2014-blankett.pdf
Size: 325 KB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.