Viltolyckorna med flertalet klövvilt minskar under 2014 men totala antalet viltolyckor fortsätter ändå att öka i Skåne

onsdag, 14 januari 2015
Av: Uno

Sammanfattning Viltolycksstatistik NVR Skåne 2014
Calle E 2015-01-14
NVR har under andra halvan av 2014 haft bekymmer med viltolycksstatistiken på
www.viltolycka.se.
Den rapportgenerator som finns i en bakomliggande databas, som jag brukar använda mej av, är ännu inte tillförlitlig. Uppgifterna på bifogat datablad är hämtat från primärkällan, viltolycksloggen polisen Skåne genom benägen hjälp av Tommy Nilsson.
Viltolyckstalet 2014 för hela Sverige, 46192, i www.viltolycka är osäkra siffror.
Viltolyckstalet 2014 för Skåne har ökat med 5,3%, från 5132 år 2013 till 5323 år 2014.
Viltolycksstatistiken är idag en relativt säker indikator på viltstammarna, i synnerhet i ett landskap som Skåne med sitt mycket täta vägnät.
Rådjur -4%
Älg -15,6%
Vildsvin – 6%
Kronhjort – 12,7%
Dovhjort + 16,5%

Trafikintensiteten är i stort oförändrad. Trafikverkets nollvisionsåtgärder, vajer och plåträcken, vet vi idag styr undan viltet. Dessa insatser ligger högre i omfattning i Skåne än i övriga landet. Vägombyggnader i Skåne t.ex väg 22, Hurva – Linderöd och väg 21 Vinslöv – Önnestad, och
stora markarbeten/Sydvästlinken väg 117 – 21, Markaryd – Hässleholm – Vinslöv, inklusive medföljande hastighetssänkningar, vet vi också påverkar viltets förflyttningsmönster och viltolyckstal.

Lokala skillnader som ”sticker ut”:
 Göinge Jvk ökning av viltolyckor som kan tillskrivas rådjur och vildsvin
 Lundabygden ökning av dov, vildsvin och kronhjort
 Esöv-Svalöv ökning dov och vildsvin
 Söderslätt ökning av dov och vildsvin
 Sydskåne ökning av dov och vildsvin

Viltolycksstatistik 2014 – 2014 Vo-stat NVR Skåne 2014 TN-CE

Nerladdningsbara filer

2014 Vo-stat NVR Skåne 2014 TN-CE
Rubrik: 2014 Vo-stat NVR Skåne 2014 TN-CE (0 click)
Rubrik:
Filename: 2014-vo-stat-nvr-skane-2014-tn-ce.pdf
Size: 34 KB

1 Comment to Viltolyckorna med flertalet klövvilt minskar under 2014 men totala antalet viltolyckor fortsätter ändå att öka i Skåne

Trackbacks

  1. Stefan Johansson

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.