Fältvandring på Karsholm i strålande solsken.

måndag, 15 juni 2015
Av: Uno

Jaktvårdskretsarna Österlen och Sydskåne genomförde under den gångna helgen en familjedag på Karsholm i nordöstra Skåne.

Skåne har som tidigare angetts under det senaste året startat ett fältviltsprojekt med syfte att hitta åtgärder för  att hejda den påtagliga minskningen av fältvilt i vårt landskap. Helgens  studiebesök på Karsholm ingår i detta projekt. Ägaren till Karsholm Frederik Treschow och hans i viltvård i jordbrukslandskapet mycket välutbildade och kunnige viltmästare Henrik Svensson har nämligen insett värdet av att utnyttja EU-reglerna om förgröningsstöd och fokusarealer till att skapa bättre betingelser för den biologiska mångfalden och därigenom också för det jaktbara viltet.

Dagen startade med ett besök i den imponerande kläcknngs- och uppfödningsanläggning som finns på gården. Vi fick här en inblick i alla de olika stadierna i processen att få fram nya fasankycklingar. Man blev mycket imponerad av hur väl genomtänkt, välorganiserat, rent och snyggt det var i anläggningen.

Det var därefter dags för dagens motionsrunda. Vi fältvandrade över stora delar av godsets marker och fick information om olika typer av  fältviltsåtgärder – kantzoner, viltåkrar och olika viltgrödor. Det är ju enligt gällande regler gynnsamt att spara ut obrukad mark t ex en metersremsa  i anslutning till fältkanter, dikeskanter eller vägkanter. Denna remsa kan tillgodoräknas för ersättning till 9 gånger sin totala areal.

Under vandringen hördes det plötsligt ett ljud på pricken likt det ljud som man får fram genom att blåsa i en lockpipa för rådjur. Det var i detta fall ingen jägare som låg på lur utan  ett pyttelitet rådjurskid som låg en bit ut i ett besått fält. Djuret var lindrigt skadat men bedömdes vara i så gott skick att det skulle klara överlevnad.

Henrik Svensson förevisade också med stolthet de viltvatten som Karsholm vid Jägareförbundet Skånes årsstämma tilldelades utmärkelsen ”Årets viltvattenvårdare” för.

Efter en snabbtitt i den skjutbiograf som också finns på Karsholm var det ett gäng trötta österleningar och sydskåningar som åter vände kosan söderut från Karsholm.

Vi tackar Karsholms gods och Henrik Svensson för en mycket intressant dag.

Bildarkiv (foto: Britt Strand): 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.