Kronviltserfarenheter från studieresa till Mecklenburg-Vorpommern

lördag, 27 augusti 2016
Av: Uno

Studieresa till Mecklenburg-Vorpommern

I början av mars genomfördes en studieresa till Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland. Deltagare var Kronviltgruppen i Jägareförbundet Skåne, viltansvariga på Länsstyrelsen samt en tolk med såväl jaktlig som skoglig erfarenhet av Tyskland.

Syftet med resan var att lära av områdets kronviltförvaltning. Programmet för två dagar utgjordes av besök i ett kronviltrevir med föreläsning och exkursion, samt ett besök på en stor troféutställning.

Med bas på ett trevligt hotell i byn Malchow, gjordes under första dagen ett besök i Vorstamt Nossentiner Heide. Här välkomnades vi av skogsförvaltaren Thomas Kelterborn, som gav en grundlig genomgång av vilt och jakt med tyngdpunkt på förvaltningen av kronvilt.

Vorstamt Nossentiner Heide är cirka 22 000 hektar, varav 15 000 hektar är skog. Barrskog dominerar, men här finns ett stort lövinslag av företrädesvis ek och bok. Övrigt utgörs av åker och betesmark samt strandnära marker vid de omkringliggande sjöarna.

Reviret hyser täta stammar av klövvilt. Både kronvilt och dovvilt uppskattas till cirka 200 per 1 000 ha jaktmark. I reviret fälls årligen cirka 400 kronvilt. Någon täthet för rådjur gavs inte, men årlig avskjutning uppgavs till cirka 70 per 1 000 ha.

Man delar in kronhjortarna i fyra klasser och är mån om att rätt hjortar fälls. Ska en stor hjort fällas, ska den vara 10 år eller äldre. Felskjutningar beivras genom att den olycksamma skytten inte får behålla trofén samt att rätten att fälla en stor hjort dras in under ett antal år, alternativt får känna av dryga böter.

En stor del av jakten görs i form av vakt- eller pürschjakt, bl.a. för att kunna göra en bra urvalsjakt. Man har även tryckjakter med kortstötande hundar. Huvudregeln är en eller maximalt två tryckjakter per 1 000 ha och år. Normalt sett är avskjutningen av klövvilt avklarad till nyår.

Under Thomas Kelterborns ledning åkte vi sedan ut i reviret. Vi hade särskilt efterfrågat att få se och diskutera skogsskador. En stor del av exkursionen ägnades därför åt barkskalning, vilken är omfattande i reviret.

Trots detta verkar man ha en hög virkesproduktion och en god ekonomi i sitt skogsbruk. Med tanke på de höga hjortviltstammarna, förvånades vi även av den till synes goda tillgången på lövvegetation i fält- och buskskikt.

Dag två besöktes en stor troféutställning vid Linstow. Här visades i två stora salar den gångna säsongens bästa troféer från kronhjortar, dovhjortar, råbockar, mufflon och vildsvin i Mecklenburg-Vorpommern.

Det var inte bara imponerande att se troféerna (nåja, bockarna var inget som imponerade på en skåning), utan också imponerande att se det stora intresse som utställningen drog till sig. Vi fick också goda idéer om hur den troféutställning som vi varje år genomför på Övedskloster kan förbättras.

Sammantaget får resan beskrivas som mycket givande! Vi har utan tvekan mycket att lära av tyska erfarenheter och kunskaper om kronvilt. Vi fick många nyttiga lärdomar att ta med oss hem till den skånska kronviltförvaltningen och till den årliga kronviltdagen på Övedskloster!

Text till hemsida

Anders Jarnemo & Poul-Erik Jensen

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.