Regionalt fältviltsmöte – Ett första steg för att engagera länen ovanför skånegränsen

fredag, 27 januari 2017
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne har under ett par år jobbat med att få in fältviltet på Jägareförbundets agenda när det gäller viltvårdsåtgärder.

Initiativet till den fältviltsgrupp som bildades i Skåne kom från Österlens jaktvårdskrets och ganska snabbt engagerades övriga jaktvårdskretsar i södra Skåne och även Åsbo-Bjärekretsen.. 

Fältviltsgruppen med jaktvårdskonsulent Fredrik Jönsson som motor har bl a tagit fram en ny broschyr om fältviltet, har initierat ett antal studiecirklar och fältvandringar. Gruppen har genomfört studiebesök i Danmark och har arbetat med att försöka hitta motivationshöjande åtgärder för att stimulera våra markägare/brukare att genomföra olika viltvårdande åtgärder. Mycket arbete kvarstår för att till markägarna sälja in de åtgärder som behöver genomföras.

Jägareförbundet Skåne har under de år vi jobbat med projektet upplevt ett tämligen ljumt intresse från länen ovanför skånegränsen, men ”vi ser nu positiva tecken i skyn” eftersom det i dagarna har genomförts ett regionalt fältviltsmöte i Skåne med deltagare även från förbundets nationella nivå. Vi hoppas att detta är ett första och avgörande steg för att engagera  hela jägareförbundet i den viktiga fältviltsproblematiken.

Läs  referat från det aktuella mötet – här http://svenskjakt.se/start/nyhet/faltviltet-ska-upp-ljuset/

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.