Du vet väl att – Jägareförbundet Skåne genomför Beteende och personlighetsbeskrivningar hund – BPH?

fredag, 21 april 2017
Av: Uno

Du vet väl att – Jägareförbundet Skåne genomför Beteende och personlighetsbeskrivningar hund – BPH?
Beskrivningarna kan genomföras på ett flertal platser runt om i Skåne. Möjlighet att få sin hund beskriven finns för så väl hundägaren, uppfödaren eller för rasklubbar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Från vänster stående Marieth Johansson och Marie Strauss beskrivare och Carina Hansson testledare med nöjd  tollare med matte efter genomförd BPH.

Vad är BPH – Beteende och personlighetsbeskrivning hund?
Det är ett sätt att få kunskap om hur din hund fungerar och varför den reagerar som den gör i olika situationer. Helt enkelt en form av mentalbeskrivning, som passar alla hundar oavsett om det är jakthundar, brukshundar eller sällskapshundar. Beskrivningen är standardiserad och framtagen av Svenska Kennelklubben. Resultaten stambokförs och publiceras i SKKs e-tjänst Avelsdata. Protokollen redovisas i sin helhet tillsammans med spindeldiagram. Spindeldiagrammen kan visas på individnivå, på kullar och på raser. Detta gör att man kan jämföra sin hund med kullsyskon och även se föräldradjurens påverkan på sina avkommer.

Vem har nytta av BPH?
Mest nytta av BPH har den hunden som har kloka ägare som sätter sig in i beskrivningen och försöker förstå och dra nytta av resultaten i protokollet. Ägaren kan då omsätta kunskapen och på så sätt öka förståelsen om varför hunden reagerar som den gör i olika situationer.  Uppfödare har stor nytta av BPH i sitt avelsarbete för att titta på de egenskaper som tänkta föräldradjur har och hur en eventuell parning skulle kunna ge de bästa mentala egenskaperna. Så nytta av BPH har hunden, ägaren och uppfödaren.

Har jakthunden nytta av BPH?
Våra jakthundar används i vitt skilda jaktformer som kräver olika mentala egenskaper för att uppnå bästa resultat på jakten. Hundens egenskaper framkommer i beskrivningen och dessa använder sig hunden av vid jakt.  Därför kan BPH ge god komplettering till hur man ska jaktträna sin jakthund. Exempelvis om hunden visar att den har lätt för att bli arg på flertalet av momenten ska träningen kanske fokusera på att hunden inte ska komma i de känslolägena för ofta, likväl som en hund som kräver mycket förarstöd kanske ska tränas för att bli mer självständig. Detta är ju helt beroende av vilken jakt hunden ska användas till.

Varför ska man beskriva hunden på BPH – Varför räcker inte jaktproven?
BPH beskriver hundens grundläggande mentalitet med så liten påverkan som möjligt från föraren. Hunden får i ett BPH bevisa vem den faktiskt är. På ett jaktprov är det teamet hunden och föraren som tillsammans genomför provet, där en skicklig förare delvis kan påverka hunden genom att föraren har god tajming att hjälpa hunden vid rätt tillfällen.

Vilka egenskaper tittar man på?
I BPH ingår åtta olika moment som tillsammans beskriver hundens mentala arvbara egenskaper, detta är vetenskapligt utvärderat. Man beskriver bl.a. hundens kontakbenägenhet med främmande personer, hundens förarbundenhet, lust till och attityd vid lek, hur villig och uthållig är hunden att jobba på testet för mat, om hunden överraskas hur rädd eller arg blir den och hur snabbt löser den situationen, hur hundens reaktion är vid oväntat ljud, vad gör hunden vid möte med människor som är ”avvikande”, hur villig är hunden att gå på olika underlag, skott (valfritt) hundens reaktion rädsla eller förväntan beskrivs.

Vill du veta mer?
På Jägarförbundets Skånes hemsida www.jagareforbundetskane.se  kan du läsa mer om hur BPH går till och vilka datum som är inplanerade och hur du anmäler dig. Du kan även gå in på SKK:s hemsida www.skk.se  (sök på BPH) och läsa mer om BPH.

Hjärtligt välkomna till BPH i Jägareförbundet Skånes regi

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.