Jägareförbundet Skånes informationsbroschyr

tisdag, 13 juni 2017
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne har en informationsbroschyr där framsidan naturligtvis pryds av en äkta skånsk kronhjort: http://www.sebroschyr.se/svenskajagareforbundetskane/WebView/

Vår länsförening är sannolikt den mest aktiva av alla i vårt land. I broschyren försöker vi beskriva i stort vad vi gör i Skåne.

Vi är en stor länsförening med många medlemmar  Det är tack vare våra många medlemmars och Svenska Jägareförbundets  påverkan som vi kan jaga i ett av landets mest viltrika och spännande län.

Ju fler vi är desto tyngre blir vår påverkan i frågor om jakt och viltvård.

I  broschyren får du svar på ”10 snabba frågor om jakt” och får också information om bl a jägarexamen.

Broschyren är tänkt att kunna användas under flera år och innehåller därför ingen detaljinformation om tider.

Vi har därför tryckt upp en kompletterande publikation som innehåller information om ett urval av årets viktiga aktiviteter: JFB Skåne Aktivitetsfolder 2019

Vill du ha mer detaljinformation om tider mm så kan du gå in på Jägareförbundet Skånes  hemsida – kalendariet – där länk till huvuddelen av aktiviteterna  finns.

Vill du anmäla dig till aktivitet eller ställa frågor så vänder du dig till Jägareförbundets kontor i Kristianstad vo9@jagareforbundet.se alt 010-584 70 42

Nerladdningsbara filer

12104_svenska jagarforbundet_8sid_150 (006)
Rubrik: 12104_svenska jagarforbundet_8sid_150 (006) (0 click)
Rubrik:
Filename: 12104_svenska-jagarforbundet_8sid_150-006.pdf
Size: 979 KB
JFB Skåne Aktivitetsfolder 2019
Rubrik: JFB Skåne Aktivitetsfolder 2019 (0 click)
Rubrik:
Filename: jfb-skane-aktivitetsfolder-2019.docx
Size: 3 MB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.