Är du intresserad av vaktjakt på vildsvin och dovhjort eller av andjakt?

tisdag, 4 september 2018
Av: Uno

Är du intresserad av vaktjakt på vildsvin och dovhjort eller av andjakt?

Jägareförbundet Skåne anordnar en vaktjakt på vildsvin och dovhjort den 23 september i Agusa vilthägn och en andjakt i Skarhults kronopark den 4 oktober.

Våra utbildningsjakter är i första hand avsedda för nya jägare och du måste vara medlem i Svenska Jägareförbundet för att få delta.

På Agusajakten träffas vi kl 1430 på Agusa. Jaktledaren Mikael Wilhemsson inleder med en teorigenomgång med information om vilthägnet och de djur som finns där. Han ger också tips om hur man skall agera och vad som är viktigt vid den aktuella typen av jakt och går avslutningsvis igenom PM för

jakten med säkerhetsbestämmelser.

Skyttarna placeras därefter ut i var sitt torn där de sitter och vakt-jagar till mörkrets inbrott. Är du mycket oerfaren så finns det möjlighet till uppsiktsjakt, vilket innebär att det sitter en erfaren jägare bredvid dig.  

Efter jakten sker instruktionsmässig ”passning” av skjutet vilt och slutsummering. Du har möjlighet att köpa det vilt som du fällt.

Andjakten som genomförs i Skarhults kronopark 

Har sammaålgrupp – nya jägare – men ger också tillfälle för hundförare med apporterande hundar att träna apportering.

Vi samlas i kronoparken kl 1700 – utbildningsgenomgång – genomgång av PM med säkerhetsbestämmelser – utgruppering till två olika dammar – uppflogsjakt på de änder som ligger i dammarna följt av skymningsjakt när änderna kommer tillbaka till dammarna för nattvila. 

Du har här också möjlighet att köpa fällt vilt.

Det finns några platser kvar på de båda angivna jakterna. 

Anmälan gör du till vo9@jagareförbundet.se alt 010-584 70 42

Se även https://jagareforbundetskane.se/evenemang/utbildningsjakt-vaktjakt-pa-dovvilt-och-vildsvin-i-agusa-vilthagn-kulvapenjakt/ 

 (Agusajkaten) respektive https://jagareforbundetskane.se/evenemang/utbildningsjakt-andjakt-med-apporteringstraning-skarhult-3/ (Skarhultsjakten)

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.