Skicka in prov i CWD-övervakningen

måndag, 4 februari 2019
Av: Uno

Under åren 2018-2020 genomförs en av EU beslutad övervakning av CWD på viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren.

 

CWD-broschyr 2019

Chronic Wasting Disease (CWD) på hjortdjur är en mycket besvärlig och allvarlig sjukdom som har konstaterats i både Norge och Finland men än så länge inte i Sverige. Övervakningen är till för att utreda om sjukdomen finns i Sverige och om i så fall i vilken omfattning. Sammanlagt ska 6000 prover tas, fördelat på 500 från hägnad kronhjort och 2750 vardera från frilevande vilt respektive ren.

Sjukdomen CWD går inte att bota och näst intill omöjlig att utrota om den får fäste, men ju snabbare man hittar den desto bättre chans har vi. Om den får fäste i Sverige kommer den ha en negativ inverkan på vilthälsan och på viltstammen. 

Det vi önskar är att få in prover från sjuka hjortdjur (älg, rådjur, kronhjort, och även ren). Även dovhjort om de visar symtom.

Provmaterial som vi vill få in är hjärnstam och käklymfknutor från äldre sjuka hjortdjur. Det går även att skicka in hela huvudet om man tycker att det är enklare.

All Information om sjukdomen, vilka prover man ska ta, hur man tar dom, och hur man ska skicka in proverna finns på vår webbplats www.cwd.se och här finns även en filmsnutt på hur provtagningen går till, https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/cwd-overvakning/skicka-in-prov

På webbplatsen kan man också följa övervakningen och se hur provtagningen går i just erat område och hur många djur som kvarstår att provta. 

Vi är oerhört tacksamma för all hjälp vi kan få, utan er så är övervakningen av CWD omöjlig.   

Om ni träffar på ett intressant djur för provtagning, kontakta oss innan ni skickar in på telefonnummer: 018-67 40 00, fråga efter viltsektionen. Eller maila in på vilt@sva.se så hjälper vi er och skickar ut provtagningsmaterial med transportförpackningar samt instruktioner för hur man packar proverna korrekt, allt utan kostnad. 

Stort tack, 

Statens veterinärmedicinska anstalt

 

Nerladdningsbara filer

CWD-broschyr 2019
Rubrik: CWD-broschyr 2019 (0 click)
Rubrik:
Filename: cwd-broschyr-2019.pdf
Size: 469 KB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.