Berguven minskar – inventering pågår

måndag, 25 november 2019
Av: Uno

 

 

Berguven minskar kraftigt i vårt land. Organisationen Birdlife Sverige genomför en riksomfattande inventering av berguv 2019-2020. I detta arbete vill man gärna ha hjälp av Jägarförbundets medlemmar. För Skånes del genomförs inventeringen av Projekt Berguv Skåne. Så om du ser eller hör en berguv, så rapportera det till Thomas Lindblad på e-post thomaslindblad6@gmail.com eller via mobil 0733-12 06 14.

 

Berguven fridlystes redan 1950. Under 1960-talet drabbades många rovfågelarter, så även berguv, av kvicksilverförgiftning. Resultatet från inventeringar som gjordes på 60- och 70-talet var nedslående. Berguven hade minskat kraftigt och beståndet var vid denna tid under 200 revir i hela landet. Räddningsaktioner drogs igång genom olika berguvprojekt. Ytterligare en riksinventering gjordes 2008-2009 och då summerades antalet revir till 474. Då hade de flesta uvprojekten slutat släppa ut uvungar eftersom arten borde klara sig på egen hand. Signalerna som kommer nu är dock att berguven fortsätter att minska och det är det som ska undersökas genom denna inventering 2019-2020.

Inventeringens huvudsakliga mål är att fastställa antalet berguvsrevir, det vill säga egentligen antalet ropande hannar.  För att göra det mest effektivt behöver tänkbara uvlokaler avlyssnas vid den optimala tidpunkten under året och under dygnet. Berguven kan börja ropa redan i januari om det finns gott om föda, men den viktigaste perioden är februari till april.

 

Projekt Berguv Skåne vill gärna ha in rapporter på ropande berguvar. Jägarna är ofta ute i naturen under kvällar och morgnar när det är rätt tid för att berguven ska ropa. Den hörs säkrast vid det skymningsljus som råder när man inte längre kan läsa en dagstidning och vid samma ljusförhållanden under gryningen. Hannens dova tvåstämmiga hoande hörs gärna från berg, men även från skogsmark, och det kan höras långa sträckor.

 

Fakta om berguven

Berguven förekommer i större delen av Eurasien och i Nordafrika. Den är vår största uggla och kan bli 59-73 cm, väga 2-4 kg och ha ett vingspann på 138-170 cm. Honan är större än hanen även om en viss överlappning i storlek förekommer. Den lever av små däggdjur och fåglar (t.ex. hare, igelkott, råtta, räv, mård samt kråka och andra medelstora fåglar) som den jagar nattetid. Om dagarna vilar uven i en klippskreva eller ett skyddande träd i reviret.
Berguven häckar som regel först vid 2-3 års ålder. Boet ligger oftast i en klippbrant, men bon på marken, i gamla risbon eller på (i) byggnader förekommer också. Själva bobalen är oftast en enkel urgröpning i marken. Honan lägger vanligtvis 2-3 ägg i mars som hon ruvar i 34-36 dygn. Ungarna är flygga efter 50-60 dygn. De lämnar ofta boet innan de är flygga, men är beroende av föräldrarnas omsorg ytterligare några månader.
Berguven är extremt känslig för riktad störning under häckningen och kan överge både ägg och ungar om den blir oroad. Hanen ropar året runt men är mest aktiv under sen vinter och tidig vår. Lätet är ett mäktigt dovt ooh-hoo som upprepas var tionde sekund och kan höras på upp till en halvmils avstånd. Lätena kan skilja sig mellan individer och honan har ofta en ljusare röst. Hanen och honan hörs ibland ropa till varandra, framförallt vid solnedgång och soluppgång. Ropaktiviteten är ofta hög redan vid årsskiftet för att avta i slutet av mars (april). Fasta ensamförekomster kan betraktas som potentiella häckningar – en ensam revirhållande uv år 1 lyckas förvånansvärt ofta ropa till sig en partner år 2! Berguvarnas ungar flyger vida omkring, ibland även till angränsande landskap. Tyvärr är de utsatta för många faror i dagens landskap. En del förolyckas i trafiken (bilar, tåg), andra fastnar i taggtrådar eller omkommer genom kortslutning av elledningar. En mindre andel lyckas slutligen etablera fasta revir och skrida till häckning.
Berguven försvann som häckfågel från Skåne under 1940-talet, den sista dokumenterade häckningen var i Ottarpsberg söder om i Hästveda 1938. Projekt Berguv Skåne startade 1982 och sedan slutat av 80-talet finns berguven åter som fåtalig häckfågel i Skåne.


För Projekt Berguv Skåne

Staffan Åkeby

 

Bilder: Jägareförbundets bildarkiv

Fotograf:  Mostphotos

Nerladdningsbara filer

Bubo_bubo_Male
Rubrik: Bubo_bubo_Male (0 click)
Rubrik:
Filename: bubo_bubo_male.mp3
Size: 33 KB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.