Vårbocksjakt

tisdag, 18 februari 2020
Av: admin

Under ett par intensiva månader har remissarbetet till naturvårdsverket pågått både från Nationellt och regionalt håll. I bland annat Jägareförbundet Skåne har vi ställt oss negativa i frågan om vårbocksjakt både i skriftlig som muntlig form. När väl naturvårdsverket ställde det till sin spets i denna fråga så var alternativet att slopa vårbocksjakten helt eller införa den i hela landet utan undantag. Då länen som idag har vårbocksjakt samt de angränsande län som vill införa jakten blev i majoritet så blev förbundets hållning att vi var för, dock inte enhälligt som det framhölls. Däremot är vi som län för principen att Svenska jägareförbundet ger ETT remissvar till naturvårdsverket oavsett om vi inom förbundet inte är överens i varje fråga.

 

Vi i Skåne anser att vi har en mycket större problematik i länet då vi många fler och mindre jaktområden vilket redan idag gör det utmanande att få till en fungerande förvaltning på sina håll. För de större markägarna är frågan en ickefråga då man i större utsträckning kan förvalta stammarna själva, men ett ökat jakttryck i de områden bestående av många små jaktmarker, skulle det kunna vara förödande. Vi har redan idag en alltför ojämn könsfördelning på många håll och utökade möjligheter att beskatta handjuren kan mycket väl förstärka detta. 

 

Från Skånes håll tog en fight för att få behålla vår skånska kronviltsförvaltning och här har vi fått gehör för vår önskan om att behålla denna. Någon som inte var givet i de diskussioner som förts med naturvårdsverket. 

 

Svenska jägareförbundet har drivit linjen att stå upp för frihet under ansvar och att verkar för att medlemmarna ska ha så mycket jakt som på så mycket vilt möjligt, så länge det är etisk korrekt samt att det går att förvalta stammarna väl. Detta har gett oss de liberala jakttiderna och vår möjlighet att använda hund i den omfattning vi gör, detta är unikt i Europa. 

 

Skulle nu detta förslag bli verklighet måste vi jägare leva upp till vårt goda rykte och förvalta jakten väl, det är ju ingen som tvingar någon att skjuta av mer bara för att jakttiden blir längre.

 

Till sist ska vi inte glömma att vi i Jägareförbundet bara är en remissinstans och oavsett vad vi tycker ytterst regeringen som tar ställning till naturvårdsverkets jakttidsförslag.

 

Jonas Paulsson

Ordf. Jägareförbundet Skåne

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.