Historiskt årsmöte i Corona-tider

torsdag, 28 maj 2020
Av: Uno

Jägareförbundet Skåne genomförde sitt årsmöte onsdagen 27 maj.

Årsmötet hade anpassats efter rådande ”Covid-19 situation” och genomfördes därför digitalt med stöd av Microsoft Teams. Detta är något av en utmaning eftersom det ju handlar om att koppla upp ett 60-tal ombud på distans via internet.

Styrelsen hade gjort ett gott förberedelsearbete, b a genomfördes en ”generalrepetition” av uppkopplingar kvällen före årsmötet.

Programmet vid årsmötet hade också anpassats efter läget och det fokuserades därför på de formella bitarna val, årsredovisning och motioner.  All trevlig inramning som föredrag, utmärkelser, avtackningar etc. sparades till ett lämpligt framtida tillfälle då man kan träffas fysiskt.

Mötesordföranden Frederik Treschow lyckades på ett förtjänstfullt sätt leda mötet enligt den fastställda dagordningen utan några som helst problem. 

Jägareförbundet Skånes ordförande Jonas Paulsson hade valt att avsäga sig omval. Han väljer att fortsättningsvis koncentrera sig på sitt jobb på nationella planet i Jägareförbundets förbundsstyrelse. Vi tackar Jonas för insatserna i länsföreningen och önskar honom fortsatt lycka till på nationella nivån.

Till ny ordförande i Jägareförbundet Skåne valdes Lars Persson från Söderslätts jaktvårdskrets. 

Det kan också nämnas att länsföreningen efter årsmötets val innehåller tre kvinnor – två ordinarie ledamöter och en suppleant.

Vid mötet behandlades en motion och en proposition. Peter Nilsson från Österlens jaktvårdskrets hade motionerat om ett bättre och mera aktivt stöd från tjänstemannaorganisationen och styrelsens proposition innehöll ett yrkande om att Svenska Jägareförbundet skulle ta aktiv ställning för och driva frågan om uppfödning och utsättning av fågel.

 

 

 

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.