Ny ordförande och två kvinnor i tunga befattningar i Jägareförbundet Skåne

torsdag, 4 juni 2020
Av: Uno

 

Jägareförbundet Skåne genomförde som tidigare refererats sitt årsmöte digitalt via Microsoft Teams.

Lars Persson den nyvalde ordföranden blev härigenom historisk. Han är den förste ordföranden som valts på detta digitala sätt.

Lars eller Lasse som vi vanligen kallar honom är ju inget nytt ansikte i vår verksamhet. Han var tidigare vice ordförande och brukar dessutom hjälpa till som hundförare och funktionär vid länsföreningens alla utbildningsjakter för nya jägare.  

Vi ställde frågan till Lasse vilka ambitioner han har inför sitt nya ”jobb”?

Nya styrelsens ambition är att försöka komma närmare våra medlemmar så att de känner att vi är till för dem. Vi vill också försöka rekrytera fler medlemmar så vi kan fortsätta att vara en stark röst inom Jägareförbundet och driva de frågor som vi tycker är viktiga i vår del av landet. Vi vill också ha ett bra samarbete med andra länsföreningar i vårt förbund för att kunna stötta dem i deras jaktfrågor –  tillsammans blir vi starkare. Vi har många viktiga frågor framför oss till exempel att värna om våra skjutbanor så vi jägare kan träna jaktskytte. Några skjutbanor i länet har ju fått stänga eller har fått begränsningar. Fältvilt och utsättning av fågel är också viktiga frågor för oss i Skåne. Vår årsstämma antog styrelsens proposition om att Svenska Jägareförbundet tydligt ska ta ställning för jägarnas möjlighet att sätta ut fågel.

Har du som medlem någon fråga du tycker är viktig är det bara att höra av sig. 

lars.persson@jagareforbundetskane.se

Bild: Lasse Persson

 

 

Till vice ordförande utsågs vår tidigare skattmästare Dag Olsson. Det är inte bara Dag som är jakttokig i familjen Olsson. Alla fyra sönerna är engagerade i ungdomsgruppen och äldste sonen Johan är suppleant i styrelsen.

Ny sekreterare är Johan Krönmark från Nordvästra Skånes jaktvårdskrets.

Två kvinnor fick förtroendet att axla tunga befattningar i styrelsen Carina Fridh som skattmästare och Lisa Fritzin som gruppchef och sammankallande i arbetsgruppen Opinion & kommunikation. Lisa har till sin hjälp i gruppen länskommunikatören Cristian Albinsson och tidigare sekreteraren Mathias Johansson. Vi är nyfikna på hur Lisa ser på tiden som kommer inom hennes ansvarsområde i länsföreningen.

Opinionsgruppens mål för 2020 (och kanske 2021 med tanke på att vi detta året inte haft normala möjligheter till kontakt och möten) är – att vara proaktiva i vårt arbete att ge allmänheten en positiv bild av jakten och jägaren. Vi vill föregå och inte föregås. Istället för att behöva försvara oss när negativa rubriker uppstår så vill vi vara initiativtagare till att informera allmänheten om vår verksamhet genom både traditionella och sociala medier. Vi vill även nå ut till våra politiker och uppmuntra till samarbete.

Bild: Lisa Fritzin

Arbetsgruppchef i Medlemsgruppen med ansvar för kompetensutveckling av våra medlemmar och för rekrytering av nya, är rutinerade Håkan Nilsson väl inskolad i gruppens aktiviteter.

Peter Nilsson fortsätter som sammankallande i Miljö & Viltförvaltningsgruppen. I denna grupp ingår också Patrik Yngvesson, som fått förtroendet att representera jaktintresset i länets viltförvaltningsdelegation.

Magnus Grönvall fortsätter som länsansvarig jägare med ansvar för vår viltolycksorganisation (NVR).

Suppleanter i styrelsen är som tidigare nämnts Johan Olsson och dessutom nyinvalde Eva Lilja, som sedan länge ingår i länets hundgrupp.

Styrelsen har som framgår bantats till 11 ledamöter (ordföranden inräknad) och 2 suppleanter. Nio av länets tolv jaktvårdskretsar är representerade i styrelsen.

Värt att nämna är också att årsstämman valde in en kvinna – Christine Hansson från Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets i valberedningen. 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.