Aktiva skånska ledamöter vid Svenska Jägareförbundets avslutande årsstämma 13-14 augusti.

fredag, 14 augusti 2020
Av: Uno

Torsdag och fredag den 13-14 augusti hölls den sista och avslutande delen av Svenska Jägareförbundets årsstämma. Stämman hölls via Teams på grund av den pågående pandemin. Följande är av speciellt intresse för våra skånska medlemmar.

Nytt förtroende för Förbundsordföranden och Skånes representant i förbundsstyrelsen.

Torbjörn Larsson omvaldes som ordförande för det kommande året och Skånes tidigare länsordförande Jonas Paulsson omvaldes som ledamot i förbundsstyrelsen för 2 år.

Stämman beslutade att höja medlemsavgifterna för medlemsåret 2021/2022 för:

  • Ordinarie medlemmar och lokalorganisationer med 50 kronor till 650 kronor
  • Övriga medlemskategorier med 75 kronor till 375 kronor

Medlemsavgiften för ungdom lämnades oförändrad på 300 kronor

Bifall för Jägareförbundet Skånes motioner om utökat tjänstemannastöd och om utsättning av fågel.

Skånes två motioner blev glädjande nog båda bifallna:

 

 

  • Svenska Jägareförbundet får i uppgift att skyndsamt se över frågan om hur länsföreningar med större verksamhet såsom exempelvis Skåne på ett bättre sätt kan erhålla aktivt stöd från tjänstemannaorganisationen i genomförandet av aktiviteter för medlemmarnas räkning.

Bifallet kom trots att Förbundsstyrelsen yrkat avslag, men stödet från övriga län var massivt.

  • Om uppfödning och utsättning av fågel där Jägareförbundet Skåne vill:
    • att Svenska Jägareförbundet aktivt och tydligt tar ställning för att bibehålla jägarnas möjlighet att sätta ut fågel
    • att Svenska Jägareförbundet aktivt verkar för ett okomplicerat regelverk beträffande uppfödning samt utsättning av fågel, med fokus på den redan goda etik svenska jägare och uppfödare har i sammanhanget.

Motionen bifölls med det viktiga tillägget att fältviltsfrågan skall ges särskild uppmärksamhet i den pågående översynen av tjänstemannaorganisationen.

De skånska ledamöterna var aktiva i motionshanteringen.

De skånska ombuden Lars Persson, Dag Olsson och Peter Nilsson bidrog även aktivt i den övriga ärende- och motionshanteringen och lyckades få in viktiga förtydliganden. Motion 4 ,5 och 6 handlade om att arbetet i valberedningen är ett långsiktigt arbete och det är viktigt att det finns kontinuitet i arbetet. Med anledning av det föreslogs att ledamöterna väljs på en mandatperiod om två år där tre i taget väljs vart annat år. Högst en representant per valregion kan ersättas varje år. Motionerna bifölls med det viktiga tillägget som Skåne lyckades få in att de skall genomföras snarast och oaktat nästa övergripande översyn av stadgarna.   

 

Dag Olsson, vice ordförande Jägareförbundet Skåne

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.