Viltolyckorna i Sverige minskar generellt medan de i Skåne istället ökar.

torsdag, 7 januari 2021
Av: Uno

Viltolyckorna minskar i landet jämfört med år 2019 vad gäller samtliga  klövvilt. Antalet i landet är dock fortfarande alarmerande högt 62410 stycken.

Viltolyckorna i vårt län Skåne går emot trenden och ökar istället till 7242, en betydande ökning jämfört med föregående år.

Av de olika viltslagen ökar olyckorna i länet med rådjur (totalt 4510), dovvilt (961) och vildsvin (1344). Antalet rådjursolyckor är som framgår i särklass störst. Vildsvinsolyckorna som ju ofta är mer besvärliga är också oroväckande många.

Viltolyckorna med övrigt kövvilt, älg (128) och kronvilt (112) minskar.

 

I de 13 kommuner där viltolyckorna minskat är det ganska små förändringar. Ökningarna i antalet ”röda kommuner” (kommuner där siffrorna ökat) är väsentligt större.

En intressant iakttagelse och slutsats man kan dra av antalet viltolyckor med övrigt vilt är att förekomsten av utter sannolikt ökar i landet med spridning sakta men säkert  söder och västerut.

Calle Ericsson – Jägareförbundet Skånes tidigare viltolyckssamordnare – håller fortfarande koll på läget.

Han har lusläst statistiken  och konstaterar följande: En lärdom man kan göra med anledning av viltolycksstatisiken är ”att lågriskkörning gör man bäst i Västerbotten medan man skall akta sig och ta det mer försiktigt i Stockholm, Svedala och Bromölla!!! 

Han påpekar också att Skåne är det län i landet som har bäst koll på det totala antalet viltolyckor.

 

 

 

Nerladdningsbara filer

Vo-stat NVR Skåne 2017-2020 CE
Rubrik: Vo-stat NVR Skåne 2017-2020 CE (0 click)
Rubrik:
Filename: vo-stat-nvr-skane-2017-2020-ce.pdf
Size: 68 KB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.