Jägareförbundet Skånes årsstämma genomförd digitalt via Teams.

söndag, 11 april 2021
Av: Uno

Årsstämma Jägareförbundet Skåne 2021

Onsdagen den 7 april genomförde Jägareförbundet Skåne sin årsstämma.

Frederik Treschow var ordförande för stämman som genomförde digitalt via Teams.

I valet av representanter i styrelsen fick ordförande Lasse Persson nytt förtroende för ett år.

Ledamöterna Lisa Fritzin, Håkan Nilsson, Peter Nilsson och Magnus Grönvall valdes om på ytterligare två år. Två nya ledamöter Michael Hansson och Johan Olsson valdes på ett år respektive två år och två nya suppleanter Michael Smedberg och Göran Lilja valdes på ett år respektive två år.

Som ny sammankallande för valberedningen valdes Ulf Ottosson från Sydskånes Jaktvårdskrets.

Förbundsstyrelsen var representerad genom Madeleine Lilliehöök som höll en presentation om förbundsstyrelsens arbete.

Den i januari genomförda marknadsundersökningen presenterades för delegaterna.

Precis som ifjor beslutades att avtackningar och utdelning av förtjänsttecken kommer att ske vi senare tillfälle när det går att träffas fysiskt.

 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.