Så blir de nya jakttiderna i Skåne län!

måndag, 24 maj 2021
Av: Uno

Så blir de nya jakttiderna i Skåne län!

 

Den 7 maj kom regeringens beslut om nya jakttider, som kommer att gälla de kommande sex åren.

I framtagandet av de nya jakttiderna har det bidragits med kunskap, fakta, tyckande och diskussion från organisationer inom skog, jordbruk, miljö och från jägare genom remissyttranden. 

Jägareförbundet Skåne har jobbat hårt för att förändra Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider på ett antal punkter som enligt vår uppfattning innehöll dåliga förslag. Vi lyckades i de flesta fall. Här följer några exempel:

 

 

 

• Kråka, Kaja och Skata – Vi lyckades behålla nuvarande jakttider. Denna jakten ville man korta ner.

• Råka – Skyddsjakten på råk-ungar togs bort men utökad skyddsjakt på alla råkor infördes. I de flesta fall kan man därför fortsätta med försommarjakten på råk-ungar.

• Kricka och Bläsand – Vi lyckades behålla nuvarande jakttider. Denna jakten ville man ta bort helt och hållet.

• Råbocks jakten i maj – Vi lyckades inte förhindra regeringen att besluta om denna, men vi fick med oss ett enigt Jägareförbund om att inte föreslå vårjakt. Vi lyckades förhindra jakten på rådjur i februari.

• Vildsvin – Fredning av sugga med kultingar kvarstår.

Det framgår tydligt att regeringen tagit stor hänsyn till Svenska Jägareförbundets önskemål vad gäller jakttiderna. Förbundet har arbetet med fakta och inte känslor, vilket har varit framgångsrikt i processen. 

En av de stora besvikelserna är den nya jakttiden på Ripa. Svenska Jägareförbundet är mycket kritiska och kommer att begära omprövning av beslutet. Jägareförbundet Skåne jobbar med frågan och har kontakt med länen i norr för att stötta dem eftersom vi vet att många skåningar gärna åker till fjälls för att jaga.

Svenska Jägareförbundet är mycket kritiskt till införandet av vårbocksjakt i södra Sverige. Jägareförbundet Skåne kommer fortsätta att jobba mot vårbocksjakten. I nuläget är det mycket viktigt för oss jägare att bevisa att vi kan förvalta vår skånska rådjursstam. Vi kommer ta fram information och rekommendationer vad gäller förvaltning av råbockar. 

Andra förändringar är att jakt med hund efter klövvilt kommer avslutas 31 januari samt att starten för jakt med hund efter grävling flyttas fram till den 21 augusti.

De nya jakttiderna börjar gälla från från jaktåret 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Jakttiderna för älgjakt har i det nya beslutet fått ett fast startdatum, i södra Sverige kommer starttiden vara 8 oktober.

Det är viktigt att notera vad gäller besluten gällande ripa och vårbockjakt att dessa förändringar är tillagda av regeringen. Dessa förändringarna fanns varken med i Naturvårdsverkets förslag till jakttider eller i Svenska Jägareförbundets remissvar.

Läs mer om de beslutade jakttiderna i det bifogade dokumentet. SFS2021-334

Vänliga Hälsningar

Jägareförbundet Skåne gm.
Lars Persson
Ordförande

Nerladdningsbara filer

SFS2021-334
Rubrik: SFS2021-334 (0 click)
Rubrik:
Filename: sfs2021-334.pdf
Size: 1 MB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.