I år är det extra viktigt att rapportera din avskjutning!

måndag, 28 juni 2021
Av: Uno

I år är det extra viktigt att rapportera din avskjutning!

Från flera håll pratas det om att vi har mer vilt än någonsin i Sverige. Stämmer det verkligen? För vissa arter råder det för tillfället goda förhållanden och de ökar just nu medan andra arter får det allt svårare. Älgstammen minskar av olika anledningar på de flesta håll, medan vildsvin, kronhjort och dovhjort ökar. Rådjursstammen har minskat kraftigt sedan rådjurexplosionen i slutet på förra seklet framförallt pga rävens återhämtning från skabben.
Avskjutningsblankett_Syd_2020_21-Webb

I den nya jakttabellen som kommer att gälla från 1 juli i år finns en hel del förändringar för Skånes del. Bland annat kommer vi våren 2022 ha vårbocksjakt (1/5-15/6). Hur detta kommer påverka vår rådjursstam är svårt att förutspå. Att rapportera sin avskjutning av allt övrigt vilt för jaktåret 2020/2021 är i år extra viktigt för att för att ha ett värde att jämföra med kommande jaktårs avskjutning. Detta för att till exempel kunna jämföra avskjutningsnivåer samt könsfördelningen och åldersfördelningen ”före” vårbocksjaktens införande med läget ”efter” införandet.

Kunskap om våra viltstammars utveckling och tillstånd är en förutsättning för att kunna planera lämpliga avskjutningsnivåer.

På Viltdata (www.viltdata.se) kan du rapportera ditt jaktlags avskjutning och bidra till Sveriges viltförvaltning. Uppgifter om rapportörer eller från enskilda områden särredovisas aldrig – statistiken används endast för beräkning av avskjutningen och bedömning av viltstammarnas utveckling på krets och länsnivå.

På Viltdata kan du även se avskjutningsstatistik över våra jaktbara arter sedan 1939 då Svenska Jägareförbundet, på regeringens uppdrag, började sammanställa statistiken.

Senast den 31 augusti behöver vi din rapport för att den ska hinna tas med i redovisningen för jaktåret 2020/2021. Skicka antingen in blanketten som medföljer nästa nummer av Svensk Jakt, rapportera direkt på Viltdata (www.viltdata.se) eller använd bifogad blankett. Det går också bra att kontakta er närmaste jaktvårdskrets eller någon av Svenska Jägareförbundets konsulenter så hjälper vi till!

Att rapportera sin avskjutning är att ta ansvar för sin jakt.

 Vid frågor:

Thomas Ohlsson

Jaktvårdskonsulent

Svenska Jägareförbundet

Telnr: 010-584 79 58

Epost: thomas.ohlsson@jagareforbundet.se

Nerladdningsbara filer

Avskjutningsblankett_Syd_2020_21-Webb
Rubrik: Avskjutningsblankett_Syd_2020_21-Webb (0 click)
Rubrik:
Filename: avskjutningsblankett_syd_2020_21-webb.pdf
Size: 2 MB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.