Jägareförbundet Skåne på besök hos kollegorna på andra sidan sundet – Vi lär av varandra

tisdag, 21 september 2021
Av: Uno

Vi lär av varandra 

En delegation från Jägareförbundet Skånes styrelse har hälsat på hos Danmarks Jaegerförbund för att få en inblick i hur de arbetar. Förhoppningen är ett återkommande utbyte och samarbete i frågor av gemensamt intresse.

Chefskonsulent Jakob Bergmann Nielsen och hans kollega Rasmus Ahlman Nielsen tog emot och guidade i Jagtens Hus och det stora omgivande naturområdet på Kalö, en halv timme från Århus.

Danmarks Jaegerförbund har cirka 90 000 medlemmar och 24 centralt anställda.

När det gäller bly eller inte är Danmark på väg att bli det första landet i världen med helt blyfritt i all jaktammunition. Blyhagel är redan förbjudet och ett förbud mot bly i studsare väntas träda i kraft 2023. Danmarks Jaegerförbund bestämde sig tidigt för att inte ta en strid som inte kan vinnas. Kraften har man i stället lagt på att driva på för att få fram bra lösningar för jägarna. Förbundets vapen- och ammunitionsexpertis hävdar att det idag finns alternativ som är lika bra som bly. Provskjutning i gel visar att riskerna vid genomskjutning inte blir större och att uppsvampningen fungerar som den ska.

Bild (Foto: Michael Hansson): Rasmus Nielsen visar en ett år gammal kantzonsplantering.

Vi fick också en grundlig genomgång av förbundets arbete med forskning kring rapphöns. Man har koncentrerat arbetet med fältvilt kring just rapphöns eftersom det är en naturligt förekommande art som det finns stort stöd i övriga delar av samhällsapparaten att förbättra levnadsvillkoren för. Fasanen ses av många som invasiv och ett förbud mot utsättning kan komma inom de närmaste åren.

Bland de värsta predatorrena för rapphöns är räv, rovfågel och tamkatt. Via märkta pejlingsbara fåglar har man sett att en katt kan gå ett par kilometer för att fånga en fågel. Besprutning är ett annat stort problem eftersom den slår ut insekter som rapphöns äter. Konstbevattning är ett annat problem när för mycket vatten för fort ställer till det för äggen.

Sprutfria kantzoner som besås med naturligt förekommande växter i området rekommenderas som en väg att hjälpa fältviltet.

 

Michael Hansson

Sekreterare Jägareförbundet Skåne

Bildgalleri (Foto Michael Hansson)

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.