Årets våtmarksstipendiat är Daniel Bergman från Lönsboda i Nordöstra Skåne

måndag, 25 oktober 2021
Av: Uno

Årets våtmarksstipendiat Daniel Bergman från Lönsboda i Nordöstra Skåne
Daniel Bergman  är tillsammans med sin familj skogsägare/brukare.

Intresset för naturen speglar hela familjen Bergman som Daniel företräder. Del av skogen som familjen brukar har omvandlats till ett fågel/viltrikt våtmarksområde område som är föredömligt utfört. Det innehåller en lång rad kvalitéer som bidrar till mångfald i skogslandskapet.

Förutom anläggandet av Våtmarkerna har hela arbetet från projektering till färdig våtmark dokumenterats. En ca 20 minuter lång film har skapats och lagts ut på Youtube. Antalet visningar av filmen uppgår till över 90 000. Detta speglar
intresset våtmarker och mångfald i landskapet.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=rN5vNorRFWI&t=163s

Juryns motivering:
Daniel Bergman har tilldelats Våtmarksstipendiet 2021 för sitt engagemang i att skapa våtmarker i
familjens skogsområden i Nordöstra Skåne. Samt nytänkande genom att producera och dela med sig
av hela processen av våtmarksanläggningen.

Utdelning av priset delas ut personligen till Daniel Bergman: Vid det våtmarksområdet strax norr om Lönsboda den 3 november kl. 1100.
Koordinater för at hitta dit: Nära Osby Östra 56 4 348 200 ,14 3 073 090 eller https://maps.app.goo.gl/p1RmkaS4U3EZzCRr8

Ett prestigefullt miljöpris 
Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB.

Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker. Stipendiet är på 35 000 kr.

Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Bird Life Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

Stipendiaten kungjordes på Våtmarksfondens konferens på Öster-Malma den 29–30 september 2021 i närvaro av Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare och Ragn-Sellsföretagens ordförande Erik Sellberg.

För mer information: Poul-Erik Jensen tel. 070–3833 072 eller Hans von Essen, Våtmarksfondens generalsekreterare, mobil: 072-218 75 99, e-post: info@vatmarksfonden.se, www.vatmarksfonden.se

Bildgalleri (Foto: Poul-Erik Jensen):

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.