Nu är jaktåret 2020/2021 summerat i en återrapport av ” Övrigt vilt” för Skåne.

måndag, 13 december 2021
Av: Uno

Nu är jaktåret 2020/2021 summerat i en återrapport av ” Övrigt vilt” för Skåne.

Avskjutningsrapport Skåne 2020_21

Ett stort och varmt tack till Er alla som bidragit med att rapportera eller arbetat för att öka inrapporteringen i länet.

Ju högre täckningsgrad, dvs inrapporterad areal, vi får i länet desto säkrare och bättre statistik får vi tillgång till. Med stöd av avskjutningsstatistiken/viltdata kan vi få information i tidigt skeende om förändringar i viltstammarnas tillstånd, hälsa och deras utveckling. Vi kan se hur enskilda arter utvecklas och hur olika arter förhåller sig till varandra.

Inrapporteringen av Övrigt vilt är oerhört viktig ur många olika perspektiv, för samhället, för allmänheten, för viltet och för jägaren. Det finns många olika orsaker till att rapportera. Rapporteringen ger oss ett bra underlag att följa de svenska jaktbara viltstammarnas utveckling. Rapporteringen är även viktig för att vi skall kunna bibehålla eller utöka jakttider och bidrar även starkt till den höga acceptansen för jakt som vi har i Sverige.

Bifogat finns avskjutningsrapporten för jaktåret 2020/2021. Mer detaljerad statistik finner Du på https://rapport.viltdata.se/statistik/

Vi önskar en God Jul & Gott Nytt År!

Vänliga Hälsningar

Thomas Ohlsson & Louise Gårdefalk

Nerladdningsbara filer

Avskjutningsrapport Skåne 2020_21
Rubrik: Avskjutningsrapport Skåne 2020_21 (0 click)
Rubrik:
Filename: avskjutningsrapport-skane-2020_21.pdf
Size: 4 MB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.