Förvalta vårt lilla högvilt – rådjuret – med eftertanke

fredag, 29 april 2022
Av: Uno

Förvalta vårt lilla högvilt med eftertanke

Jägareförbundet Skåne vädjar till länets medlemmar, jägare att diskutera, tänka efter och förvalta
vårt ädla lilla högvilt med förstånd och god etik.

Den 1 juli förra året trädde de nya jakttiderna i kraft efter flera års diskuterande. Bland de nya jakttiderna finns vårjakt efter råbock. Den utökade jakttiden har väckt mycket känslor och det är mycket få saker som kan mäta sig med denna fråga i engagemang och framför allt motstånd.
Stort motstånd i jägarleden
Jägareförbunden och jaktvårdskretsarna, framför allt i syd, med stora merparten av medlemmarna i
ryggen har arbetat hårt för att förmå regeringen att fatta ett nytt beslut och ta bort vårjakten.

Men trots hårt arbete har vi inte lyckats övertyga regeringen att ändra jakttiden och frågan har nog
kommit i skymundan på grund av de hemskheter som just nu händer i världen. Men stärkta av det
massiva stöd som finns bland medlemmarna så kommer vi fortsätta arbetet med att få bort vårjakten
på bock.
Argument i korthet: Jägareförbundet Skåne – vår jakt på bock

Vid frågor kontakta:
Jägareförbundet Skåne

Lasse Persson, ordförande
lars.persson@jagareforbundetskane.se

070-547 64 54

Nerladdningsbara filer

Jägareförbundet Skåne - vår jakt på bock
Rubrik: Jägareförbundet Skåne - vår jakt på bock (0 click)
Rubrik:
Filename: ja%cc%88garefo%cc%88rbundet-ska%cc%8ane-va%cc%8ar-jakt-pa%cc%8a-bock.pdf
Size: 7 MB

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.