Skriv på för jakten i Europa!

torsdag, 7 juli 2022
Av: Uno

FACE, European Federation for Hunting and Conservation, som företräder Europas 7 miljoner jägares intressen, driver denna kampanj. 
FACE är det största demokratiskt representativa organet för jägare i världen och en av de största europeiska civilsamhällesorganisationerna. 
FACE består av dess medlemmar: Svenska Jägareförbundet och 37 andra nationella jägarföreningar i europeiska länder inklusive EU-27. FACE har också 7 associerade medlemmar. 
Denna namninsamling är för att visa att vi är många jägare i Europa och göra en markering mot EU-kommissionen och uppmärksamma politikerna på hur kommissionen agerar. Vi vet att det är många jaktfrågor i Sverige som påverkas mycket av det som sker i EU. Säl, vapen, skarv, björn, lodjur med flera. Men i vargfrågan är EU-kommissionens inblandning tydligast. 
 • Vi vill ha ett Europa rikt på biologisk mångfald för alla. 
 • Vi vill att EU:s politik avseende naturen ska göra det möjligt att öka jägarnas viltvårdsarbete, även i skyddade områden som Natura 2000 eller andra skyddade områden. 
 • Vi vill att EU:s lagar avseende naturen ska ge resultat för ekosystem och livsmiljöer för småvilt, särskilt i våtmarker och jordbruksmarker. 
 • Vi vill ha ett mer objektivt och evidensbaserat förhållningssätt till jakt, inklusive regionala jaktmetoder. 
 • Vi vill ha korrekta bedömningar av de stora köttätande rovdjurens populationer, baserat på lämpliga kriterier, och ett förfarande för att ändra deras skyddade status, enligt habitatdirektivet, som förhindrar jakt. 
 • Vi vill att jägare ska erkännas som en del av lösningen för naturvården, inte problemet. 
 • Vi vill att lagar och beslut som påverkar jakten ska vara rättvisa och tydliga, med respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
 • Vi vill att vårt kulturarv ska respekteras, vilket är avgörande för framtiden för ett mångfaldigt Europa och för att berika enskilda medborgares liv. 
 • Vi vill att Bryssel ska lyfta dessa punkter även på internationell nivå då EU har ett starkt inflytande på global nivå. 
 

Du kan gå in på https://signforhunting.com/ 
• Skriv på namninsamlingen. (Förnamn, Efternamn och epost) 
De som skriver på namninsamlingen kommer få ett verifieringsmejl som de ska godkänna. Annars räknas inte rösten!

Bifogar en bild med en QR-kod. 

Tanken med den är att den kan skrivas ut och sättas upp på tex skjutbanan eller i vapenaffären eller så. 

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

By submitting a comment here you grant Jägareförbundet Skåne a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate or irrelevant comments will be removed at an admin's discretion.