Archive for the ‘Instruktorsaktiviteter’ Category

onsdag, 20 februari 2019 Av: Uno

Den planerade eftersökskursen med Per ”Bula” Kristoffersson riskerar att ställas in!
Vi behöver 5-7 elever till för att kursen skall genomföras och kommer fredagen 1. mars att ta ställning till om den skall genomföras.

Läs mer
torsdag, 23 augusti 2018 Av: Uno

Jägareförbundets andjaktutbildningar i Skåne hösten 2018.
Syfte: Att ge deltagarna sådana kunskaper att de kan jaga änder på ett etiskt, jägarmässigt och framgångsrikt sätt

Läs mer
torsdag, 9 augusti 2018 Av: Uno

Årets sista KU genomfördes på Malmö Viltvårdsförenings förnämliga anläggning för grytträning.

Läs mer
tisdag, 11 april 2017 Av: Uno

Jakthundens Dag, som Jägareförbundet Skåne genomför på Region Skånes strövområde Fulltofta, har blivit en tradition i vårt landskap.
Arrangemanget genomförs i år 14 maj mellan kl 1000 och 1500.

Läs mer
torsdag, 12 januari 2017 Av: Uno

Under 2017 blir det möjlighet till BPH-tester i JF Skåne regi på fler platser än i Agusa Vilthägn. Vi kommer att ha en BPH-stn på Jakthundens Dag och kommer även att genomföra BPH under 10-11 juni på Fulltofta!

Läs mer
söndag, 25 maj 2014 Av: Uno

Sista helgen i april genomfördes en eftersöksinstruktörskurs i Skåne med Håkan Sköld och Lars Norrby som kursledare. Eleverna var nöjda med kursen trots att ett veckoslut egentligen är alldeles för kort tid för den här typen av kurs.

Läs mer