Archive for the ‘Nyhet’ Category

måndag, 25 oktober 2021 Av: Uno

Intresset för naturen speglar hela familjen. Del av skogen som familjen brukar har omvandlats till ett fågel/viltrikt våtmarksområde föredömligt utfört med en lång rad kvalitéer som bidrar till mångfald i skogslandskapet.

Läs mer
söndag, 24 oktober 2021 Av: Uno

Svenska Jägareförbundet genomför Trofévärdering på Jaktia i Kristianstad fram till 4 november.

Läs mer
onsdag, 20 oktober 2021 Av: Uno

Välkommen till temakväll vildsvin i Börringe 18 november kl 1800- inget inträde!
FULLBOKAT!

Läs mer
söndag, 3 oktober 2021 Av: Uno

Uppskattad ungdomsjakt trots regntunga skyar. Jägareförbundet Skåne anordnar årligen ett tiotal mycket uppskattade utbildningsjakter för nya jägare. Årets jaktstart var en jakt på hare och övrigt småvilt, som genomförs traditionsenligt i Skarhults kronopark som Sveaskog representerat av jaktvärden Poul-Erik Jensen förtjänstfullt upplåtit utan kostnad. 

Läs mer
torsdag, 30 september 2021 Av: Uno

Vill du inventera rovdjur med viltkamera? 
Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Vi kan nu använda dem inom viltförvaltningen, vilket gett  oss helt nya möjligheter att följa och inventera viltstammarna. 

Läs mer
tisdag, 21 september 2021 Av: Uno

Jägareförbundet Skåne på besök hos kollegorna på andra sidan sundet – Vi lär av varandra.
En delegation från Jägareförbundet Skånes styrelse har hälsat på hos Danmarks Jaegerförbund för att få en inblick i hur de arbetar. Förhoppningen är ett återkommande utbyte och samarbete i frågor av gemensamt intresse.

Läs mer