Archive for the ‘Vilt&Viltvård’ Category

tisdag, 18 februari 2020 Av: admin

Under ett par intensiva månader har remissarbetet till naturvårdsverket pågått både från Nationellt och regionalt håll. I bland annat Jägareförbundet Skåne har vi ställt oss negativa i frågan om vårbocksjakt både i skriftlig som muntlig form.

Läs mer
tisdag, 11 februari 2020 Av: Uno

Vill du lära mer om vildsvin, vildsvinsjakt, vapen/ammunition och kötthantering?
Anmäl dig då till vår intressanta temakväll i Börringe bygdegård 7 maj.

Läs mer
onsdag, 8 januari 2020 Av: Uno

Du har fortfarande chans att anmäla dig till vårt intressanta rådjursföredrag på Bosjökloster 13 januari!

Läs mer
onsdag, 11 december 2019 Av: Uno

Nu är jaktåret 2018/2019 summerat i en återrapport av ” Övrigt vilt” för Skåne.
Ett stort och varmt tack till Er alla som bidragit med att rapportera ”Övrig vilt” eller arbetat för att öka inrapporteringen i länet

Läs mer
måndag, 25 november 2019 Av: Uno

Berguven minskar kraftigt i vårt land. Organisationen Birdlife Sverige genomför en riksomfattande inventering av berguv 2019-2020. I detta arbete vill man gärna ha hjälp av Jägarförbundets medlemmar. För Skånes del genomförs inventeringen av Projekt Berguv Skåne. Så om du ser eller hör en berguv, så rapportera det till Thomas Lindblad på e-post thomaslindblad6@gmail.com eller via mobil 0733-12 06 14.

 

Läs mer
måndag, 28 oktober 2019 Av: Uno

Ny bok om Fältvilt – framtagen på uppdrag av och finansierad av Jägareförbundet Skåne.

Läs mer