Archive for the ‘Vilt&Viltvård’ Category

fredag, 21 augusti 2020 Av: Uno

Stämmoextra! – Fältvilt engagerade mest bland motionerna på Svenska Jägareförbundets 

Läs mer
torsdag, 2 juli 2020 Av: Uno

Covid-19 har medfört medlemsnära aktiviteter i ny förpackning.
Det positiva var att vi blev tvungna att tänka nytt!
I utbildningsfunktionen började tankarna och idéerna spåna på lösningar för att kunna erbjuda och genomföra utbildningar.

Läs mer
tisdag, 30 juni 2020 Av: Uno

Jaktens framtid – Din insats är avgörande för allas vår jakt!
På Viltdata (www.viltdata.se) eller genom att skicka in avskjutningsblanketten som medföljer nästa nummer av Svensk Jakt kan du rapportera ditt jaktlags avskjutning och bidra till Sveriges viltförvaltning. Uppgifter om rapportörer eller från enskilda områden särredovisas aldrig.

Läs mer
torsdag, 25 juni 2020 Av: Uno

Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider möter skarp kritik i jägarleden.
Jägareförbundet Skåne arbetar tillsammans med Svenska Jägareförbundet för att få till stånd en ny remissomgång innan regeringen fattar beslut.

Läs mer
tisdag, 16 juni 2020 Av: Uno

Jan Henricson på fältviltstur i Nordvästra Skåne.

Läs mer
torsdag, 14 maj 2020 Av: Uno

Enkät Fältvilt

Svenska Jägareförbundet – Projekt Fältvilt. Projektets syfte är att öka kunskap om fältvilt, biotoper för biologisk mångfald och lyfta fram värdet för såväl markägare som jägare och hundförare.

Läs mer