Archive for the ‘Vilt&Viltvård’ Category

måndag, 21 december 2020 Av: Uno

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tdi, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning.

Läs mer
onsdag, 9 december 2020 Av: Uno

Jägarna hjälper till att undersöka smittvägar för Salmonella Choleraesuis.
I september upptäcktes Salmonella Choleraesuis på en grisgård i Skåne, en mycket ovanlig typ av Salmonella som inte funnits i Sverige på ca 40 år. I och med detta har en övervakning påbörjats på frilevande vildsvin i Skåne.

Läs mer
torsdag, 19 november 2020 Av: Uno

Vill du inventera rovdjur med viltkamera?
Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Vi kan nu använda dem inom viltförvaltningen, vilket gett
oss helt nya möjligheter att följa och inventera viltstammarna.

Läs mer
torsdag, 5 november 2020 Av: Uno

Lär dig det mesta om älg, kronvilt och dovvilt under tre kvällar i november.

Läs mer
fredag, 21 augusti 2020 Av: Uno

Stämmoextra! – Fältvilt engagerade mest bland motionerna på Svenska Jägareförbundets 

Läs mer
torsdag, 2 juli 2020 Av: Uno

Covid-19 har medfört medlemsnära aktiviteter i ny förpackning.
Det positiva var att vi blev tvungna att tänka nytt!
I utbildningsfunktionen började tankarna och idéerna spåna på lösningar för att kunna erbjuda och genomföra utbildningar.

Läs mer