Aktivitet:

Andjaktsutbildningar i Agusa vilthägn 13 och 14 oktober

Arrangör:JF Region Syd
Datum:
2017-10-13 och 10-14
Klockan:
Plats:
Agusa vilthägn
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före resp aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
1200 kr

Kontaktperson

Namn:
Fredrik Jönsson
Telefon:
044-129344
E-post:
vo9@jagareforbundet.se

Övrigt

Andjaktsutbildningar för hundförare och skyttar anordnas i Agusa Vilthägn

2017 inbjudan ANDJAKTSUTB Agusa hösten

– 4 september kl 1800-2100 (hund) inkl 5 sept. Ledare: Marieth Johansson. Kostnad: 1200 kr. 

– 5 september start 1200. Ledare: Fredrik Jönsson. Kostnad:1200 kr. Matsäck medförs.

-18 september kl 1800-2100 (hund) inkl 26 sept. Ledare: Marieth Johansson. Kostnad: 1200 kr. 

-26 september start kl 1200. Ledare:Mikael Wilhemsson. Kostnad:1200 kr. Matsäck medförs.

-13 oktober kl 1500-1800, inkl 14 okt. Ledare: Marieth Johansson. Kostnad: 1200 kr

-14 oktober start 0900. Ledare: Louise Gårdefalk. Kostnad:1200 kr. Matsäck medförs.

-1 november kl 1500-1800, inkl  2 nov. Ledare: Marieth Johansson. Kostnad: 1200 kr

-2 november start kl 0900. Ledare Fredrik Jönsson.  Kostnad:1200 kr. Matsäck medförs.