Aktivitet:

Barbro Börjesson mentaltestar hundar på Fulltofta

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2014-06-12--15
Klockan:
Plats:
Fulltofta Narurcentrum
Koordinater:

Anmälan

Senast:
tre veckor före evenemanget
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
1200 kr/hund (medlemmar, övriga 1600 kr).

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0411-12682, 0708-293761
E-post:
uno.strand@gmail.com

Övrigt

Barbro Börjesson, vår kända TV-profil från Go´kväll programmen mentaltestar hundar på Fulltofta 2014-06-13–15, 8 hundar per dag fredag, lördag och söndag och föreläser dessutom på torsdagskvällen (06-12) på Fulltofta Naturcentrum.

Kostnad: 1200 kr/hund (medlemmar iJägareförbundet, övriga 1600 kr).

Föredraget ingår i avgiften. De som enbart vill lyssna på föredraget 200 kr/person.