Aktivitet:

FULLBOKAT – Beteende-och personlighetsbeskrivning hund (BPH) 3 april och 5 juni

Arrangör:Jägareförbundet Skåne
Datum:
2022-06-05
Klockan:
0930-1600
Plats:
Malmö, Oxie
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre Veckor före
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
850 kr

Kontaktperson

Namn:
Louise Gårdefalk
Telefon:
E-post:
vo9@jagareforbundet.se

Övrigt

FULLBOKAT TIDER NEDAN:

Planerade tider 2022 (fler tider tillkommer):

Datum:  3 april,  5 juni. Prel resp dag kl 9.30-16.00. 

Fyll i dina och hunden uppgifter i denna anmälningslänk:

https://docs.google.com/forms/d/1RbT4HlzfrVpPOXpFrUPGpwl8EevRkglqy8C3gB8MToU

För att kunna anmäla din hund måste den ha vaccinationsintyg och inneha registreringsbevis i SKK alt. SKKs Tävlingslicens, TAVLIC, vilket ska medtas till beskrivningsdagen. Hund skall vara ID-märkt och ev. tatuering fullt läsbar. Chipläsare finns på plats men kolla innan att chipet går att läsa – hunden måste gå att identifiera annars får den inte delta. Har du gått på Mentalbeskrivning hund (MH) och Mentaltest (MT) måste det gått minst 6 veckor innan du kan delta på BPH.  

Har du frågor kontakta Jägareförbundet Skånes kontor i Kristianstad 010-584 78 47 alt vo9@jagareforbundet.se . 

Beskrivningen kostar 850 kr/hund