Aktivitet:

Jägaranpassat kulvapen- & hagelskytte – ”Roligare jaktskytte”. * – Spillepengen.

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-05-14
Klockan:
Plats:
Spillepengen, Malmö
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
400 kr

Kontaktperson

Namn:
Fredrik Jönsson
Telefon:
044-12 93 44
E-post:
fredrik.jonsson@jagareforbundet.se

Övrigt

12. Jägaranpassat kulvapen- & hagelskytte – ”Roligare jaktskytte”. *

Mål: Utbilda jägare i och motivera dem att träna kul- & hagelskytte på ett mer jägarnära sätt samt introducera jägar-anpassat skytte (konceptet ”roligare jaktskytte”) vid länets jaktskyttebanor.    

Målgrupp: Medlemmar – max 20 per tillfälle.
Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå minst 30 deltagare, minst 90 % nöjda vid utvärdering med hjälp av enkät.
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningen genomförs och konceptet introduceras på provbana för jägarexamen.

Utbildade skytteinstruktörer leder.

Tider:
(Platser)
 Spillepengen, 2017-05-14, avgift 400 kr

 

Projektgrupp: Karl Eklund, Fredrik Bengtsson
Ansvarig: Carl-Magnus Haig Budget: