Aktivitet:

Jaktskyttets ABC grundkurs (GK) – simulatorskytte & praktisk hagelskyttedag*

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2019-06-25 alt 06-27 samt 06-30
Klockan:
1830-2130 resp 0900-1600
Plats:
Sjöbo resp Falsterbo
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före kurs
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
450 kr

Kontaktperson

Namn:
Fredrik Jönsson
Telefon:
010-584 76 64
E-post:
fredrik.jonsson@jagareforbundet.se

Övrigt

Jaktskyttets ABC grundkurs (GK) resp fortsättningskurs (FK) – simulatorskytte & praktisk hagelskyttedag*

Mål: Öka personliga färdigheten och stimulera till ökat träningsskytte hagel.

 

Målgrupp: Medlemmar, max 10 skyttar per simulatorpass rep 20 per praktikpass.
Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå minst 40 deltagare. Minst 90 % nöjda vid utvärdering med hjälp av enkät.
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningen inleds med ett skjutpass (kväll) i skyttesimulator och avslutas med praktikpass på jaktskyttebana. Skyttar som genomfört grundkurs (GK) skall ges möjlighet att delta i fortsättningskurs (FK).
Tider:
(Platser)
Kväll (1830–2130) i simulator (M Target) samt praktikdag på jaktskyttebana (kl 0900–1600), (avgift 450 kr, FK 600 kr):

Sjöbo/Falsterbo 2019-05-14 (kv), 05-16 (kv), 05-19 (dag)

Sjöbo/Falsterbo 2019-06-25 (kv), 06-27 (kv), 06-30 (dag)

 FK: Sjöbo/Falsterbo 201909-03 (kv) 09-05 (kv), 09-08 (dag)

 

 

 

Projektgrupp: Michael Smedberg
Ansvarig: Nils-Erik Holmgren