Aktivitet:

Jaktskyttets ABC hagel simulator och praktik

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2018-06-26 (kv) och 28 (kv) samt 07-01 (dag)
Klockan:
Plats:
M Target och Falsterbo jaktskyttebana
Koordinater:

Anmälan

Senast:
010-5847042
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
450 kr

Kontaktperson

Namn:
Fredrik Jönsson
Telefon:
010-5847664
E-post:
fredrik.jonsson@jagareforbundet.se

Övrigt

Jaktskyttets ABC grundkurs (GK) resp fortsättningskurs (FK) – simulatorskytte & praktisk hagelskyttedag*

Mål: Öka personliga färdigheten och stimulera till ökat träningsskytte hagel.

 

Målgrupp: Medlemmar, max 10 skyttar per simulatorpass rep 20 per praktikpass.
Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå minst 40 deltagare. Minst 90 % nöjda vid utvärdering med hjälp av enkät.
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningen inleds med ett skjutpass (kväll) i skyttesimulator och avslutas med praktikpass på jaktskyttebana. Skyttar som genomfört grundkurs (GK) skall ges möjlighet att delta i fortsättningskurs (FK).
Tider:
(Platser)

Kväll (1830–2130) i simulator (M Target) samt praktikdag på jaktskyttebana (kl 0900–1600), (avgift 450 kr, FK 600 kr):

Grundkurs (GK): Sjöbo/Falsterbo 2018-06-26 (kv), 06–28 (kv), 07–01 (dag)

Fortsättningskurs (FK): Sjöbo/Falsterbo 2018-09-04 (kv), 09–06 (kv), 09–08(dag)