Aktivitet:

Jaktskyttets ABC kula – simulatorskytte & praktikdag vid jaktskyttebana* – 2017-05-02 alt 05–04 (kv) samt 05-07 (dag)

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-05-02 alt 05–04 (kv) samt 05-07 (dag).
Klockan:
Plats:
M Target, Sjöbo och Sövdeborgs jaktskyttebana
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före resp aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
Introduktionspris 400 kr exkl ammunition

Kontaktperson

Namn:
Fredrik Jönsson
Telefon:
044-12 9344
E-post:
fredrik.jonsson@jagareforbundet.se

Övrigt

11. Jaktskyttets ABC kula – simulatorskytte & praktikdag vid jaktskyttebana*  

Mål: Öka personliga färdigheten och stimulera till ökat träningsskytte kulvapenskytte.     

Målgrupp: Medlemmar – max 8 per tillfälle.
Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå  minst 8 deltagare, minst 90 % nöjda vid utvärdering med hjälp av enkät.
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningen inleds med skjutpass i simulator M Target och avslutas med praktikpass på Sövdeborgs jaktskyttebana.

Utbildade skytteinstruktörer leder.

Tider:
(Platser)
M Target Sjöbo, 2017-05-02 alt 05–04

Sövdeborgs Jaktskyttebana, 2017-05-07

Avgift: Introduktionspris 400 kr exkl ammunition

 

Projektgrupp: Fredrik Jönsson, Nils-Erik Holmgren, Michael Smedberg
Ansvarig: Carl-Magnus Haig  Budget: