Aktivitet:

Kronviltsdag Övedskloster 7 april

Arrangör:Lämstyrelsen, Jägareförbundet Såne och Övedskloster
Datum:
2018-04-07
Klockan:
0900-1300
Plats:
Gamla traktorgaraget på Övedskloster
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Till:
Kostnad:

Kontaktperson

Namn:
Telefon:
E-post:

Övrigt

Välkommen att delta i intressanta viltdagar!

Om Rapphönan – den 5 mars – Barsebäck

Om Rapphönan – den 7 mars – Rinkaby

Kronviltdag – den 7 april – Övedskloster: Inbjudan – kronviltdag 2018