Aktivitet:

Ungdomsläger för jägarungdomar 15-25 år

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-11-02--05
Klockan:
Plats:
Jägersbo, Hörby
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
600 kr

Kontaktperson

Namn:
Dag Olsson
Telefon:
0709-33 72 42
E-post:
dag.olsson@alfalaval.com

Övrigt

Ungdomsaktiviteter

Mål:

Genomföra ”vildmarksläger” för ungdomar under 15 år i samverkan med andra naturorganisationer.

Genomföra ungdomsläger för ungdomar över 15 år kombinerat med ungdomsutbyte med Blekinge.

Genomföra kretskampen för ungdomslag från länets jaktvårdskretsar.

 

Målgrupp: 5.1 Ungdomar i åldern 11–15 år.

5.2 Ungdomar i åldern 15–25 år. 5 ungdomar från Blekinge med ledare inbjuds delta.

5.3 Ungdomar i åldern 15–25 år.

 

Uppföljning/
Styrtal:
5.1 Max 35 deltagare, minst 90 % nöjda.

5.2 Minst 10 skåneungdomar och 5 blekingeungdomar, minst 90 % nöjda.

5.3 Lag från minst hälften av länets kretsar.

Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
5.1 Vildmarksläger under ett veckoslut. Övernattning i tält. Aktiviteter i samverkan med andra ”naturorganisationer” och Osby naturbruksgymnasium. Avgift 250 kr/delt.

5.2 Fyradagarsläger med övernattning på Jägersbo. Aktiviteter med anknytning till jakt (hund, skytte, utbildningsjakter på småvilt och änder). Avgift: 600 kr/delt.

5.3 Genomför kretskampen för ungdomar – läns- och regionmästerskap

Tider:
(Platser)
5.1    2017-08-05–06, Fulltofta.

5.2    2017-11-02–05, Jägersbo, Fulltofta

5.3   Kretskampen 2017 våren, Sövdeborg

Projektgrupp: Eskil Larsson, Hans, Pia och Christian Lautrup, Lars Jönsson, Johan Olsson, Filip Olsson, Jakob Olsson, David Jönsson, Tim Persson och Fredrik Jönsson
Ansvarig: Dag Olsson Budget: