Aktivitet:

Utbildningsjakt andjakt med apporteringsträning – nordöstra Skåne

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2013-10-02
Klockan:
Plats:
Vittskövle
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktiviteten
Till:
vo9@jagareförbundet.se
Kostnad:
500 kr (skyttat), 200 kr (hundförare)

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0411-12682
E-post:
britt.uno.strand@telia.com

Övrigt

Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar betalar halv kursavgift)

Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten.

Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas.

Uppflogsjakt och skymningssträck.

Möjlighet för hundförare att träna apportering.