Aktivitet:

Utbildningsjakt för medlemmar – predatorjakt Åsbo-Bjäre

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2013-08-04
Klockan:
Plats:
Åsbo-Bjäre jvk
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktiviteten
Till:
vo9@jagareförbundet.se
Kostnad:
100 kr

Kontaktperson

Namn:
Klas Månsson
Telefon:
0431-363964
E-post:
klas.mansson@bjarenet.com

Övrigt

Målgrupp: Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar betalar halv kursavgift)

Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten.

Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas.