Aktivitet:

Utbildningsjakt för medlemmar – rådjurs/harjakt Olahus

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2013-10-25
Klockan:
Plats:
Olahus, norr Hässleholm
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktiviteten
Till:
vo9@jagareförbundet.se
Kostnad:
400 kr

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0411-12682
E-post:
britt.uno.strand@telia.com

Övrigt

Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar betalar halv kursavgift)

Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten. Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas