Aktivitet:

Utbildningsjakt för ungdomar – harjakt Skarhult

Arrangör:JF Skåne och Sveaskog
Datum:
2013-10-06
Klockan:
Plats:
Skarhults kronopark
Koordinater:

Anmälan

Senast:
Tre veckor före aktiviteten
Till:
vo9@jagareförbundet.se
Kostnad:
Ingen deltagaravgift

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0411-12682
E-post:
britt.uno.strand@telia.com

Övrigt

Medlemmar – ungdomar. Max 12/jakttillfälle.

Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten.

Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas.