Aktivitet:

Utbildningsjakt – Rådjur, harjakt Vitemölle 2017-10-06 och 11–10

Arrangör:JF Skåne
Datum:
2017-11-10
Klockan:
0845-ca 1400
Plats:
Vitemölle
Koordinater:

Anmälan

Senast:
två veckor före aktivitet
Till:
vo9@jagareforbundet.se
Kostnad:
6oo kr (ungdomar halv avgift)

Kontaktperson

Namn:
Uno Strand
Telefon:
0708-293761
E-post:
uno.strand@gmail.com

Övrigt

Utbildningsjakter (nya jägare prioriteras) *

Mål: Att utbilda jägare i olika jaktformer samt i de säkerhetsbestämmelser, den jaktetik och de övriga regler som gäller vid jakt.

Målgrupp: Medlemmar – ungdomar och nya jägare prioriteras. Max 12/jakttillfälle.

(Ungdomar upp till 25 år betalar halv kursavgift)

Uppföljning/
Styrtal:
Ambition att nå 10 % av JF Skåne medlemmar. Minst 90 % nöjda vid utvärdering (enkät vid aktiviteter).
Tillväga-gångssätt:
(Aktiviteter)
Utbildningsjakterna skall spegla de i Skåne vanligast förekommande jaktformerna.

Deltagarna skall informeras om jaktetik, säkerhetsbestämmelser och övriga regler som gäller vid jakten. Aktuell jaktform och hundanvändning skall belysas. Arrende Olahus ingår i budget.

Ny jägare (begränsat antal) kan följa utbildningen efter särskild överenskommelse med jaktledaren (avgift 100 kr/ tillfälle).

Tider:
(Platser)
 Rådjur, harjakt Vitemölle 2017-10-06 och 11–10 (avgift: 600 kr, ungdomar halv avgift)
Projektgrupp: Nils Sjöholm, Lars Bengtsson, Eskil Larsson, Kjell Johnsson, Kenneth Nilsson, Gunnar Persson, Paul Andersson och repr från JAQT-gruppen. (Vid specifika ungdomsjakter deltar personal ur ungdomsgruppen).
Ansvarig: Uno Strand Budget: